Hoppa till innehållet
Nyheter

Framtidsspaning 2024

2023 innebar oroligheter och prövningar för hela världen. Som i sin tur skapade utmaningar för Swedac.

Vi lät chefer för några av myndighetens olika avdelningar spana in i framtiden. Vad blir viktigast?

Porträtt av Stina Benderix

Stina Benderix, chef för Avdelningen för ackreditering

Hur har ditt arbetsområde påverkats av oron i omvärlden 2023?

– Vi, liksom andra myndigheter och organisationer, har anpassat oss till det försämrade säkerhetsläget. Sommaren färgades av nyheter om koranbränningar i Sverige och starka omvärldsreaktioner som svar på dessa. I augusti beslutade Säkerhetspolisen att höja terrorhotnivån från förhöjt till högt, och i oktober dödades två svenskar i ett fruktansvärt terrordåd i Bryssel. Dessa händelser har såklart påverkat Swedac precis som andra svenska myndigheter, och vi har bland annat sett över våra skyddsvärda informationstillgångar, krigsplacerat utvalda medarbetare och förtydligat vår resepolicy så att vi alltid ska veta var våra medarbetare (som ofta är på resande fot) befinner sig.

Vilken blir den viktigaste frågan 2024?

– Det finns flera, men om jag måste välja något så säger jag kompetensförsörjning. Det händer otroligt mycket just nu med många nya rättsakter som är på gång inom EU som berör ackrediteringsområdet. Digitaliseringen rör sig framåt i en våldsam hastighet och vi måste hänga med. För att kunna kompetensförsörja på rätt sätt och hela tiden vara i takt med samhället behöver vi ha en nära dialog med våra kunder och andra samverkansparter.

Vad hoppas du på?

– Fortsatt ökad kontorsnärvaro och byggande av vår gemensamma arbetsplatskultur tillsammans med fantastiska medarbetare och kollegor!

Porträtt av Mikael Schmidt

Mikael Schmidt, chef för Avdelningen för reglerad mätteknik

Hur har ditt arbetsområde påverkats av oron i omvärlden 2023?

– Kriget i Ukraina påverkar situationen i Europa men också globalt. Den svenska regeringen har ju uttryckt sitt stöd för Ukraina och som en del av statsförvaltningen har Swedac hanterat detta genom att tillsammans med Sida och SIS, Svenska Institutet för standarder, initiera ett flerårigt projekt för att stödja Ukraina när det gäller anpassningen av kvalitetsinfrastrukturen. För att underlätta deras ansökan om medlemskap i EU.

Vilken blir den viktigaste frågan 2024?

– Många frågor är viktiga de kommande åren. Men jag väljer att lyfta fram det regeringsuppdrag vi fått som gäller ett kompetenscentrum inom vårt område. Syftet med detta center är att på ett strukturerat sätt hantera omvärldsbevakning, analyser och synteser genom samverkan med relevanta aktörer i utvalda målgrupper. Detta skapar förutsättningar för att på ett mer fokuserat sätt kunna hantera just framtidsutmaningar och göra oss mer operativa inom rätt frågor.

Vad hoppas du på?

– Att samarbetet med Ukraina kommer att förändra vår syn på omvärlden men också på oss själva. Jag hoppas att det kan göra oss mer ödmjuka och starkare så att vi kan ta ytterligare steg på vägen för att stärka kvalitetsinfrastrukturen. En viktig fråga både för Sverige och globalt.

Porträtt av Annette Arveståhl

Anette Arveståhl, chef för Avdelningen för juridik och handelsfrågor

Hur har ditt arbetsområde påverkats av oron i omvärlden 2023?

– I det dagliga arbetet är det främst stödet till Ukraina som påverkar vår vardag. Jag har en viss oro för att det ökade kostnadsläget kommer att få negativa effekter för våra samarbetsmyndigheter inom marknadskontroll, för deras möjlighet att kunna utföra sina uppdrag på ett bra sätt.

Vilken blir den viktigaste frågan 2024?

– Jag ser flera viktiga frågor men två av dem är att kunna stötta i det omfattande förhandlingsarbetet respektive implementeringsarbetet som pågår, med ny lagstiftning på områden som berör Swedac. Där samverkar vi med Regeringskansliet men också med andra myndigheter, inom frågor som rör såväl ackreditering och anmälda organ som marknadskontroll.

– Samtidigt behöver vi ha ett fokus på att förenkla. Både våra egna regelverk och kontakterna med oss, och identifiera områden där bland andra lagstiftaren kan förenkla. Det kan handla om hur regelverket är utformat men även om hur vi uttrycker oss, att vi erbjuder relevant och begriplig information.

– Vi fortsätter också arbetet med att genomföra den nationella strategin för marknadskontroll. Det sker tillsammans med andra myndigheter i Sverige – men även i andra medlemsstater, däribland våra grannländer.

Vad hoppas du på?

– Utöver en förhoppning om en lugnare omvärld; att vi ska kunna fortsätta att i våra olika uppdrag ge ett gott stöd inom myndigheten och till andra berörda i olika delar som regelimplementering, förenklingsarbete och kompetensutveckling.