Hoppa till innehållet
Nyheter

”Fysik var mitt favoritämne i skolan”

Han har över tio år på Swedac i ryggsäcken och kan numera titulera sig enhetschef. Det hela började dock med en fascination för fysik och metrologi.
– Fascinationen sitter i men det som ger mig energi och inspiration nu är att vägleda mina medarbetare i deras utveckling, säger Fredrik Langmead, enhetschef på Swedac.

Porträtt av Fredrik Langmead som kollar rakt in i kameran.

Ordet fysik härrör från grekiskans theoria physike som i sin tur betyder ”naturundersökning” eller ”läran om naturen”. För den unge Fredrik Langmead var ämnet fysik tidigt ett favoritämne i skolan.

– Genom fysiken kom jag via en ingenjörsutbildning in på metrologi och vad, hur och varför man mäter. Intresset och fascinationen fanns sedan kvar hos mig, och finns där än idag.

Idag är han enhetschef på Swedac, men började en gång som anställd på Statens Provningsanstalt (SP, numera RISE) och Riksmätplatsen, som på nationell nivå bland annat erbjuder kalibreringar på den högsta nivån i spårbarhetskedjan samt utvecklar mätmetoder och bedriver metrologiforskning.

– Numera är Riksmätplatsen kopplad till RISE och det var där jag utvecklade mitt intresse för mättekniken. Det var också där jag först kom i kontakt med ackreditering och Swedac: i slutet på 90-talet fick jag möjligheten att börja där som extern bedömare.

Läs hela medarbetarporträttet här.