Hoppa till innehållet
Nyheter

Internationellt forum med ackreditering i fokus

Under två veckor i november fanns en delegation från Swedac på plats i Montréal, Kanada. Anledningen var den årliga internationella konferensen för ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) och IAF (International Accreditation Forum). En konkret sak som behandlades var sammanslagningen av organisationerna – den 1 januari 2024 får de i ett första steg ett gemensamt sekretariat.

Internationellt forum med ackreditering i fokus

Det var första gången sedan 2019 som konferensen ägde rum fysiskt, efter år av pandemirestriktioner. Mötet samlade länder från hela världen, och är ett av många sammanhang där Swedac får tillfälle att delta och diskutera i internationella fora inom ackreditering.
– Men det är inte bara de formella mötena som är viktiga vid den här typen av konferenser. Det som händer i pauser eller i möten som inte är planerade är av minst lika stort värde. Då kan man diskutera i mindre grupper och få inblick och inspiration på ett annat vis, menar Peter Kronvall, kommunikationschef på Swedac.

På plats i Montréal hade man dels rena arbetsmöten, dels delades erfarenheter och rapporter från exempelvis nationella och regionala ackrediteringsorgan. Man hade även en väldigt konkret sak på agendan: sammanslagningen av de båda organisationerna LAC och IAF. Det innebär inga förändringar i sakfrågor som behandlas, men från och med 1 januari 2024 får organisationerna i ett första steg ett gemensamt sekretariat.
– Därefter kommer arbetet med sammanslagningen fortgå och enligt tidplan ska den nya organisationen finnas på plats 1 januari 2025, men mycket arbete återstår, säger Peter Kronvall.

Nästa fysiska konferens äger rum 1–8 oktober 2024 i Berlin.