Hoppa till innehållet
Nyheter

”Jag är en statlig myndighetschef i hjärtat”

Hennes första år på posten har präglats av en orolig omvärld, frågor om kvalitetsinfrastrukturens roll i samhället och Swedacs identitet som statlig myndighet.
– Att få verka som chef i demokratibranschen och verkställa de folkvaldas vilja är något fantastiskt, säger Stina Benderix, chef för ackrediteringsavdelningen, Swedac.

”Jag är en statlig myndighetschef i hjärtat”

I korthet innebär hennes roll att stötta de chefer som är ansvariga för avdelningens fem ben; fordon och kontroll, industri, miljö och hälsa, kvalitet och planering samt tekniska och internationella frågor. Ett mer utbroderat svar inkluderar ansvar för ackrediteringsorganets verksamhet i Sverige och utomlands, budget, personal och beslutsfattande inom en mängd områden som gäller ackreditering.
– Jag har förmånen att få arbeta med otroligt kompetenta personer, i myndighetsledningen, mina underställda enhetschefer och alla medarbetare och externa konsulter. Mitt arbete handlar mycket om att tillsammans med alla dessa säkerställa att ackrediteringens roll i Sverige och världen skapar maximalt värde för medborgarna och näringslivet, att vi bidrar till kvalitet och konkurrens på lika villkor och samverkan på EU:s inre marknad och utanför, säger Stina Benderix.

Hur kan Swedac bäst samverka med andra myndigheter? Hur balansera viktig säkerhet hos de ackrediterade organen med behov av tillgänglighet till deras verksamhet för att kunna genomföra tillsyner?  Till exempel.
– Det är många avvägningar och spännande och svåra diskussioner.

Ett av de huvudsakliga syftena med Swedacs verksamhet är att underlätta frihandel. En av delarna i det arbetet handlar för Stina Benderix del om att identifiera i vilka tillämpningar som ackreditering är det bästa sättet att uppnå kvalitet och när ackreditering inte är en lämplig metod.
– I vilken utsträckning företag belastas med administration och ökade krav måste vägas mot värdet av ackreditering.

Läs hela medarbetarporträttet här.