Hoppa till innehållet
Nyheter

Norge inspirerar till förenkling

Myndigheten Swedacs avdelning för reglerad mätteknik, ARM, har varit på studiebesök hos sin motsvarighet i Norge; Justervesenet.

Myndigheten Swedacs avdelning för reglerad mätteknik, ARM, har varit på studiebesök hos sin motsvarighet i Norge; Justervesenet.
– Många förutsättningar liknar våra, andra inte. Exempelvis är 82 procent av alla nya bilar som säljs i Norge elbilar, säger Hin Lau, utredare, Swedac.

Även om vårt grannland i väst har hälften så många invånare som Sverige betyder den stora andelen elbilar att infrastrukturen kring laddare, laddstationer och laddstolpar är en central fråga.
– Det finns nog inget land som är lika långt gångna på området och vi delar synen på behovet av EU-gemensam reglering kring laddinfrastruktur, säger Hin.

Kollega Thomas Franzén, utredare, Swedac:
– Vi fick se deras utrustning för att prova laddstationer och lärde oss om hur de arbetar och hur vårt regelverk skulle kunna utvecklas. Ju fler som har samma regelverk desto enklare blir det ju för tillverkare, säger han.

Ett rum med mycket med en maskin i rostfritt stål sett genom glasrutor.
Under Swedacs besök hos Justervesenet i Norge fick de bland annat se en automatisk våg på en fabrik som paketerar djurfoder.

Sommaren 2023 var representanter från Justervesenet på besök hos Swedac, nu har istället tre medarbetare från Swedac rest västerut för att besöka lokalkontoret i Trondheim såväl som huvudkontoret i Oslo. Syftet var att möta kollegor, lyssna och ta intryck av hur ett närliggande land agerat i gemensamma frågor och utmaningar.

Justervesenet i Norge har fått i uppdrag från regeringen att förenkla sina föreskrifter, och har redan gjort inom några av de områden som också Swedac nu har fått som ett regeringsuppdrag.
— Det var intressant att höra hur de gjort och hur de tänker, säger Hin Lau. Det är inte alltid lätt att förenkla ett regelverk och samtidigt behålla det nödvändiga skyddet för konsumenterna.

Han tar som exempel den återkommande kontroll av mätinstrument som Swedac och Justervesenet har ansvar för i sina respektive länder. I Sverige görs den nästan enbart baserat på en bestämd tidsintervall. Exempelvis kontrolleras butiksvågar för inomhusbruk var 24:e månad, oavsett förutsättningar.
– I Norge har Justervesenet infört riskbaserad tillsyn som alltså innebär att man baserar kontrollintervallet mer på där risken är störst att vågarna inte är korrekt kontrollerade eller att de väger fel. En våg som väger in mycket pengar klassas också som en större risk än en våg som används sällan eller enbart för mindre belopp, säger Hin Lau.

Inblick i fältarbete

En föreläsning i juridik stod också på programmet för gästerna från Sverige. Och på lokalkontoret i Trondheim fick Swedacs medarbetare inblick i konkret arbete på fältet när en ny mjölkbil och dess flödesmätarsystem skulle tas i bruk.

Thomas Franzén:
– Vi var med vid en bedömning av överensstämmelse, när mätsystemet ska godkännas för första gången. Det var intressant. I Sverige är Swedac inte inblandat i motsvarande bedömningar eftersom sådana utförs av anmälda organ, något som Justervesenet är i Norge. Swedac gör inte heller tillsyn av ett sådant mätsystem då det används i transaktioner mellan två företag; lantbrukaren och mejeriet, och Swedac enbart tillsynar mätsystem som påverkar den enskilde konsumenten, säger han.

Nästa möte mellan Justervesenet och Swedac sker under 2024 då Swedac har som ambition att stå som värd för motsvarande studiebesök.