Hoppa till innehållet
Nyheter

Ny rapport om framtidens energistationer i en föränderlig omvärld

När du tankar bensin eller diesel finns ett konsumentskydd som ska öka tilliten att man betalar för den mängd du tankar. Detta skydd är ännu inte utvecklat för alternativa drivmedel, exempelvis el. Nu publicerar Swedac en rapport om hur myndigheten ser på en eventuell mätning på energistationer i framtiden.

Avdelningen för reglerad mätteknik på Swedac jobbar bland annat med omvärldsbevakning och att sprida kunskap om mätteknik. I den nya rapporten: ”Framtidens energistationer – om att ställa krav på mätteknik i en föränderlig omvärld” belyses dagens situation där det nu finns många alternativa drivmedel att välja mellan när bilen ska tankas. I rapporten resonerar Swedac kring hur samhället kan tänkas se på vikten av en genomtänkt och mer omfattande reglering för framtidens energistationer – om och när den behövs.

– ­ Vi som myndighet har ett ansvar för hur en rimlig reglering ska se ut, och när den i så fall ska införas. Vi måste inte gå in och reglera nu, i vårt samhälle finns fortfarande en stor tillit till att handlarna hanterar det väl och Swedac har i dagsläget inte någon annan uppfattning. Men hur blir det i framtiden? En orolig omvärld gör att tilliten har börjat naggas i kanten. Det är ett av de underliggande temana i rapporten. Det andra är att vi befinner oss mitt i den gröna omställningen och i en omfattande digitalisering av samhället. Att gå in och reglera nu skulle kunna utgöra hinder för innovation och utveckling, säger Mikael Schmidt, avdelningschef på Swedac.

Han menar vidare att Swedac som myndighet har ett ansvar för att ligga i framkant och vara förberedda när och om mättekniken ska ha samma funktion som för bensin och diesel.

– Det är en komplex fråga, och med rapporten vill vi visa på transparens och att vi måste kunna resonera om hur man bäst möter samhällets behov i framtiden, avslutar Mikael Schmidt.

Läs hela rapporten här.