Hoppa till innehållet
Nyheter

Ny utgåva av ISO/IEC 17043

ISO/IEC 17043 rör bedömning av överensstämmelse för allmänna krav för kompetensprövning för laboratorier – och nu har en ny utgåva publicerats.

– Den är inte harmoniserad inom EU än och vi har därför inte börjat bedöma mot den. Vi planerar att göra det från och med hösten 2024, då den förhoppningsvis är harmoniserad av EU, säger Ann-Charlotte Steneryd, bedömningsledare på Swedac.

Den nya utgåvan av ISO/IEC 17043 är mer i linje med nyare kontrollformsstandarder, till exempel ISO/IEC 17025. I uppdateringen har det också blivit tydligare att analyser som utförs i laboratorier behöver uppfylla relevanta krav i ISO/IEC 17025 och leverantörer av referensmaterial behöver uppfylla kraven i ISO 17034.