Hoppa till innehållet
Nyheter

Ny version av standard för kompetensprövning

Att delta i program för kompetensprövning är ett värdefullt redskap för ackrediterade laboratorier. De som arrangerar program för kompetensprövning kan ackreditera sig för att påvisa sin kompetens inom området. Nu uppdateras den standard som fastställer kraven för ackreditering inom området: ISO/IEC 17043.

Ny version av standard för kompetensprövning

Uppdateringar av standarder sker löpande och är vanligt i ackrediteringsvärlden.

­– Standarder ses helt enkelt över med jämna intervall. Det behöver inte handla om några stora förändringar, i detta fall har man linjerat standarden mot andra i 17000-serien, så att det ska bli lättare att jämföra. Konkreta saker som görs i uppdateringarna är exempelvis att man ser över språket, tar hänsyn till IT-utveckling och förtydligar alternativt tar bort krav, säger Åsa Claesson, bedömningsledare på Swedac.

Från och med april tar Swedac emot nyansökningar från leverantörer av kompetensjämförelser som vill ackreditera sig för ackrediteringsområdet kompetensprövning och mot den uppdaterade 17043-standarden.

– Har man redan en ackreditering inom området behöver man inte förnya den. Nyansökningar avser de leverantörer som ansöker för första gången, säger Åsa Claesson.

När en ny version av en standard kommer förbereder Swedac för att ta emot nya ansökningar och att genomföra erforderliga bedömningar av både befintliga och nya leverantörer av tjänsten.

– Vi kommer att utbilda våra tekniska bedömare så att de är redo att bedöma mot den nya versionen inom kort, avslutar Åsa Claesson.

Har du frågor, kontakta registrator@swedac.se

Viktiga datum

8 maj 2023

ISO fastställde en ny version av standard ISO/IEC 17043:2023 Bedömning av överensstämmelse – Allmänna krav för kompetensprövning (av laboratorium).

1 april 2024

Swedac börjar ta emot nyansökningar från leverantörer som vill ackreditera sig för ackrediteringsområdet kompetensprövning och mot denna standard. Ansökningsformulär finns här.

1 augusti 2024

Swedac påbörjar bedömningar mot SS-EN ISO/IEC 17043:2023

8 maj 2026

Senast detta datum ska verksamheter som idag är ackrediterade mot den gamla versionen SS-EN ISO/IEC 17043:2010 att ha ett nytt beslut mot den nya versionen SS-EN ISO/IEC 17043:2023.