Hoppa till innehållet
Nyheter

Nya föreskrifter för ackrediterade verkstäder

Transportstyrelsen förnyar regelverket för ackrediterade verkstäder. De nya föreskrifterna gäller från den 1 september 2024.
– Kontrollorganen behöver gå igenom de nya reglerna, informera berörd personal och säkerställa att kraven uppfylls, säger Christofer Erlandsson, enhetschef på Swedac.

Man som står under en upphöjd bil i en verkstad och lyser med en lampa mot underredet på bilen.

Samtidigt kommer Naturvårdsverkets föreskrifter om ackrediterad bilavgaskontroll SNFS 1992:17 (SNFS 1997:7) och Swedacs särskilda föreskrifter om kontroll av egna reparationer för ackrediterade verkstäder STAFS 2003:5 att upphävas.

De nya bestämmelserna TSFS 2024:33 ersätter TSVFS 1992:52. En verkstad kan fortsätta att utföra kontroller inom de kontrollområden som framgår i besluten om ackreditering. Det behöver inte göras någon formell ansökan för de nya/omändrade kontrollområdena. Övergången kommer att ske i samband med nästa tillsynsbesök, då dessa frågor tas upp. Vill man däremot utöka sin ackreditering med exempelvis husbilar (totalvikt över 3,5 ton och upp till 7,5 ton), som är en ny fordonskategori, så behöver man ansöka om utökad ackreditering för det.

Vid tillsyner eller förnyade bedömningar som utförs den 1 september 2024 eller senare så görs bedömningen enligt de nya föreskrifterna.

– Som organisation behöver man gå igenom de nya bestämmelserna och noga analysera påverkan på den egna verksamheten, säger Christofer Erlandsson.

Det har under en längre tid varit angeläget att revidera, förnya och utveckla det tidigare regelverket. Ändringarna i korthet:

 • En lista över definitioner införs
 • Ny indelning av kontrollområden för ackreditering
 • Fler fordonskategorier införs
 • Tydligare krav på interna granskningar av utförda kontroller
 • Bevisning av yrkeskunnande
 • Krav på utrustning och minsta kalibreringsintervall
 • Enklare brister får i vissa fall åtgärdas av bilägare
 • Tydligare krav på identifiering av fordon
 • Anteckningar om extra kontrollmoment, beroende på utförd reparation
 • Sista dag för efterkontroll efter polisens vägkontroll begränsas
 • Krav på dataförbindelse för rapportering, och reservrutin
 • Transportstyrelsen och bilägare ska meddelas vid felrapportering
 • Nya och uppdaterade metoder för kontroll och reparationer

Läs mer om de nya föreskrifterna här.

Läs TSFS 2024:33 i sin helhet här.

Vill du ansöka om utökad ackreditering? Kontakta registrator@swedac.se.