Hoppa till innehållet
Nyheter

Nytt utsläppshandelssystem påverkar ackreditering

EU-länderna är överens om att unionen ska vara helt klimatneutral år 2050. Det ambitiösa målet präglar även ackrediteringsvärlden. Nya EU ETS 2 är ett eget utsläppshandelssystem som berör aktörer som tillgängliggör bränsle inom vägtransporter, byggnader och mindre industrier.
– Detta medför att ackrediteringsområdet utökas och verifieringsorgan kan redan nu kontakta oss på Swedac för vägledning om hur och när man ansöker om utökning av ackreditering eller om, om man inte har ackreditering för området idag, nyackreditering, säger Kaarlo Book, bedömningsledare på Swedac.

Nytt utsläppshandelssystem påverkar ackreditering

Sedan tidigare finns EU ETS1, även det ett utsläppshandelssystem, som berör produktion av el och värme, industri och flygtrafik. EU ETS 2 införs som en del av EU:s lagstiftningspaket Fit for 55, där man ska reducera utsläpp med 55 % senast 2030.

De verksamheter som vill genomföra verifiering av uppgifter inom EU ETS 2 kommer att behöva ansöka om utökning av ackreditering (om man redan är ackrediterad för EU ETS 1) eller nyackreditering inom utsläppsområdet. Systemet berör leverantörer, distributörer och importörer av bränsle på marknaden för förbränning inom vägtransporter, byggnader, och mindre industrier.

– De som önskar ackreditera sig för det nya systemet bör redan nu vända sig till oss på Swedac för vägledning, säger Kaarlo Book.

Verksamhetsutövarna blir bland annat skyldiga att årligen rapportera föregående års utsläpp av koldioxid från de bränslen som omfattas av EU ETS 2. Det sker i en utsläppsrapport som skickas till Naturvårdsverket senast den 30 april varje år.

Systemet innefattar även handel och auktionering av utsläppsrätter.

Läs mer på naturvardsverket.se.

Viktiga datum

1 januari 2025

Krav på giltigt tillstånd och godkänd övervakningsplan. Övervakning av utsläpp inleds.

30 april 2025

Rapportering av historiska utsläpp för 2024, ej krav på verifierade utsläppsrapporter.

30 april 2026

Krav på årliga verifierade utsläppsrapporter börjar gälla.

1 januari 2027

Auktionering och handel med utsläppsrätter påbörjas.

31 maj 2028

Krav på inlämning av utsläppsrätter till Naturvårdsverket.

Källa: Naturvårdsverket

Vill du bli ackrediterad enligt EU ETS 2?

Kontakta Swedac för mer information och vägledning om processen för att bli ackrediterad för området: registrator@swedac.se