Hoppa till innehållet

Nyheter

 • Swedac får beröm i internationell granskning

  Under veckan som gått har Swedac blivit granskat av ett internationellt team från EA, European Accreditation. Teamet har kontrollerat att ackrediteringsorganet följer sina egna rutiner och internationella standarder.

 • Swedacs Merih Malmqvist Nilsson utnämnd till ny ordförande för ILAC

  Merih Malmqvist Nilsson, avdelningschef och stf generaldirektör för Swedac har utnämnts till ny ordförande för ILAC, som är den internationella samarbetsorganisationen för ackreditering.

 • Swedac debatterar ackreditering av bröstcancervård

  Ackreditering av bröstcancervård leder till en generell höjning av vårdens kvalitet och minskade regionala skillnader.

 • Ny avhandling om ackrediteringens roll

  I en ny avhandling vid Göteborgs universitet skriver Ingrid Gustafsson om ett globalt system som vuxit fram för att kontrollera och styra produkter och organisationer.

 • Ta chansen att påverka

  EU-kommissionen bjuder in till offentligt samråd för att få synpunkter på kommande lagstiftningsinitiativ inom marknadskontroll.

 • Swedacs internationella utvecklingsarbete lyftes på WTO

  WTO Public Forum är Världshandelsorganisationens största, årliga event och från Swedac deltog i år Per Lundmark och Viktoria Lindberg Martinell.

 • Swedac värd när lettisk myndighet besöker Sverige

  Mellan tredje och femte oktober får Swedac och ett antal andra svenska myndigheter besök av Ministry of Economic Affairs of the Republic of Latvia.

 • Bättre miljö genom energikartläggning

  Nu kan alla större svenska företag börja kartlägga sin energianvändning. I förra veckan beslutade Swedac om ackreditering för de första företagen som certifierar de ledningssystem och experter som behövs för att göra jobbet.

 • Konferens om den inre marknaden

  Den 17 juni samlades drygt 150 representanter för myndigheter, företag, näringslivs- och konsumentorganisationer och andra intressenter i Bryssel för att diskutera hur den fria rörligheten av varor och regelefterlevnaden på den inre marknaden kan förbättras genom ökad kunskap, tydligare regler och förstärkt samarbete.

 • Nya MID-föreskrifter och mätinstrument som redan används

  Som Swedac tidigare informerat om gäller sedan den 20 april 2016 nya föreskrifter på mätinstrumentområdet, STAFS 2016:1 – STAFS 2016:12….