Hoppa till innehållet
Nyheter
 • Swedac i Almedalen – Certifierad livskvalitet för äldre

  Certifiering av äldrevård kan bidra till kvalitetssäkrad och jämlik omsorg och spara kommunala resurser. Det säger Swedacs generaldirektör Peter Strömbäck. Trots detta har ännu ingen svensk vårdgivare ansökt om att bli certifierad inom området.

 • När får vi certifierad livskvalitet för äldre?

  Sveriges befolkning åldras och det blir allt fler äldre. Äldre som förtjänar livskvalitet.

 • Ackreditering firas över hela världen

  En av doldisarna bland almanackans dagar är Världsackrediteringsdagen. Den firas globalt den 9 juni för att uppmärksamma varför vi kan vara trygga när vi åker hiss, kör bil eller dricker vatten ur kranen.

 • Världsmetrologidagen – värd att fira

  Den 20 maj firas Världsmetrologidagen i ett femtiotal länder för att uppmärksamma att så många länder kommit överens om att använda sig av ett gemensamt mätsystem.

 • Krav på certifiering ger en säkrare skönhetsbransch

  Krav på certifiering bör införas för verksamheter som utför kroppsbehandlingar. Det anser den statliga myndigheten Swedac, som i sitt remissvar till Skönhetsutredningen hävdar att förslagen på åtgärder för ett stärkt konsumentskydd inte är tillräckligt långtgående.

 • Världsackrediteringsdagen

  Swedac uppmärksammar Världsackrediteringsdagen den 9 juni genom att bjuda in till ett frukostseminarium mellan myndigheter och aktörer inom området vård och omsorg.

 • Bättre kvalitet på tjänster

  Flera nya samhällsverksamheter har fått möjlighet att kvalitetssäkras, bland annat äldrevård och sjukvård.

 • Swedacs årsberättelse 2015

  Från 2015 producerar Swedac en årsberättelse som i korthet ger en bild av händelser och myndighetens verksamhet.

 • Järnvägssäkerhet blir nytt ackrediteringsområde

  Nu gäller samma krav för järnvägssäkerhet i Europa. Enligt en ny EU-förordning ska förändringar inom järnvägen riskbedömas av oberoende och särskilt ackrediterade företag.

 • Nya föreskrifter (STAFS) om icke-automatiska vågar och mätinstrument

  Den 20 april träder Swedacs föreskrifter om icke-automatiska vågar och mätinstrument i kraft. Föreskrifterna betecknas STAFS 2016:1 - 2016:12.