Hoppa till innehållet
Nyheter

Rapport om kompetenscentrum inlämnad till regeringen

I dagarna lämnas en rapport till regeringen om hur arbetet med en plattform för att stärka samhällets tillit till mätningar – ett kompetenscentrum – ska byggas. I fokus står den gröna omställningen och digitalisering.

Swedac har fått i uppdrag av regeringen att skapa en kompetensplattform för att bibehålla och stärka samhällets tillit till mätningar i en föränderlig värld. Det är avdelningen för reglerad mätteknik som tagit fram rapporten.

– I och med den gröna omställningen och en ökad digitalisering behöver vi gemensamt kunna kontrollera samhällets resursanvändning, och för det behövs bland annat tillförlitliga mätningar. Här är kompetensen och kunskapen inom reglerad mätteknik avgörande, men hur den tas tillvara behöver utvecklas, och det är detta vi fått i uppdrag från regeringen att göra, säger Renée Hansson, utredare på Swedac.

I rapporten lyfter man fyra (4) områden som ska tas i beaktande när man nu fortsätter bygga kompetenscentret:

  1. Expertis: Kompetenscentret ska ha djupgående kunskaper och erfarenheter.
  2. Nätverkande: Det ska vara en nod för nätverkande mellan olika aktörer, såsom näringslivet, offentliga institutioner och akademi.
  3. Stöd: Det ska vara ett stöd till andra delar av kvalitetsinfrastrukturen och andra externa aktörer.
  4. Kunskaps- och metodutveckling: Det ska vara en plats för utveckling där nya idéer och tillvägagångssätt testas och utvecklas.

– Genom att stärka kompetensen inom reglerad mätteknik strävar Swedac sammantaget efter att vara en relevant och proaktiv aktör som kan möta framtidens utmaningar och bidra till en hållbar samhällsutveckling, avslutar Renée Hansson.

Läs rapporten i sin helhet här.