Hoppa till innehållet
Nyheter

Samarbetet med Ukraina om kvalitetsinfrastrukturen inleds

Under fem dagar förra veckan besökte en ukrainsk delegation Sverige för att inleda samarbetet med myndigheten Swedac och SIS (Svenska institutet för standarder). Detta var det första fysiska mötet och den första större aktiviteten inom det fyraåriga Sidafinansierade projektet. Målet är att stärka Ukrainas kvalitetsinfrastruktur för att säkerställa säkra produkter och fungerande tjänster under kriget samt stödja återuppbyggnaden och anslutningen till EU. Europeiska rådet fattade så sent som 14 december ett beslut att påbörja förhandlingar om ett EU-medlemskap.

Gruppbild med ca 20 personer. Ulf Hammarström som står längst fram håller i en tallrik i brons.

Den ukrainska delegationen bestod av representanter för Ekonomiministeriet, ackrediteringsorganet, standardiseringsinstitutet och metrologiinstitutioner (ansvariga för mätteknik). Delegationen besökte under veckan förutom SIS och Swedac även det statliga forskningsinstitutet RISE.

Syftet med besöket var bland annat att delegationen skulle få kunskap om SIS, Swedac och RISE. Man diskuterade även hur man gemensamt skulle kunna identifiera möjliga samarbetsområden för att stödja de viktigaste delarna av kvalitetsinfrastrukturen i Ukraina under pågående krig, men även hur man kan göra detsamma efter kriget. Vidare diskuterades sätt att stödja Ukrainas institutioner för kvalitetsinfrastruktur i anpassningen och närmandet till EU.

Fem personer sitter på rad vid konferensbord.
Den ukrainska delegationen besökte under veckan SIS, Swedac och RISE.

Den 14 december 2023 fattade Europeiska rådet ett historiskt beslut om att inleda förhandlingar om Ukrainas anslutning till EU. Därför är projektet, som bland annat syftar till att stödja Ukrainas strävan efter europeisk integration, av särskild betydelse.

Som ett led i att närma sig EU har man ett verktyg i ACAA, ett avtal om bedömning av överensstämmelse och godkännande av industriprodukter, som ska ingås mellan EU och Ukraina. ACAA-avtalet bidrar till att undanröja tekniska hinder för båda sidor och eliminerar det dubbla förfarandet för att deklarera produkter för överensstämmelse. Man sparar därvidlag tid och pengar och kan bedriva ömsesidigt fördelaktig handel mellan länderna.

Avtalet med Sida omfattar cirka 30 miljoner kronor, medel som ska gå till olika typer av samarbeten med Ukrainas organisationer inom kvalitetsinfrastruktur. Avtalet sträcker sig mellan 2023 och 2028.