Hoppa till innehållet
Nyheter

Swedac kontrollerar inte dricksvatten

Från och med den 1 juli sänker Livsmedelsverket riktvärdena för flera hälsofarliga ämnen i privata dricksvattenbrunnar.

Hand som håller i termos som fylls från vattenkran.

Med anledning av att förändringen nyligen uppmärksammades i media fick Swedac många samtal från privatpersoner med egen brunn som var oroliga. Men det är INTE Swedac som kontrollerar dricksvatten, utan Swedac ackrediterar laboratorier – som i sin tur utför dricksvattenanalyser.

Ungefär två miljoner svenskar får sitt dricksvatten från egna brunnar eller små privata vattenanläggningar. Livsmedelsverket rekommenderar att den som får sitt dricksvatten från egen brunn kontrollerar det minst vart tredje år och att vattnet bör analyseras enligt kraven för allmänt dricksvatten.

Vill du kontrollera ditt dricksvatten? Kontakta ett ackrediterat laboratorium: Ackrediterade laboratorier