Hoppa till innehållet
Nyheter

Swedacs årsberättelse 2023

Även för Swedac präglades förra året av det alltmer spända geopolitiska läget och en teknologiutveckling som tog rejäla kliv framåt. Nu presenteras myndighetens årsberättelse som även innehåller en film där generaldirektör Ulf Hammarström har ordet.

Bild av ett elstolpe och en manlig mekaniker som kollar in i kameran, och texten Swedac Årsberättelse 2023.

Årsberättelsen lyfter centrala insatser och projekt under året, ekonomiska resultat och relevanta fakta om Swedac som myndighet.

Swedacs generaldirektör Ulf Hammarström
Generaldirektör Ulf Hammarström, Swedac.

– Av nya uppdrag tänker jag speciellt på det samarbete och stöd till Ukraina som vi fick i uppdrag av regeringen att påbörja. Det handlar både om att stötta den ukrainska kvalitetsinfrastrukturen under kriget och att bidra till förberedelserna för ett ukrainskt EU-medlemskap, säger Ulf Hammarström.

En annan viktig framgång under året var att Swedac blev första ackrediteringsorgan i Europa att introducera det som heter SERMI, en kontrollordning som syftar till att öppna upp för mer konkurrens i verkstadsbranschen genom att bilmärken måste dela med sig av säkerhetsinformation till andra än de egna verkstäderna men under ett ackrediteringssystem.

Swedacs roll i den gröna omställningen har blivit än tydligare genom att det blivit alltmer vedertaget att reglerad mätning (legal metrologi) är en viktig möjliggörare i klimatarbetet. Myndigheten levererade, tillsammans med Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen och Svenska Kraftnät, ett viktigt regeringsuppdrag kring flexiblare elsystem. Arbetet med att genomföra den nationella strategin för marknadskontrollmyndigheterna fortsatte likaså, liksom att EU-samarbetet på området fördjupades.

Den teknologiutveckling, med AI i spetsen, som pågått inom hela samhället under året, ser Ulf Hammarström som något som naturligt berör Swedacs verksamhet även framåt.

– Vi följer teknologiutvecklingen och ska ta vara på möjligheter och hantera risker. Om vi ska klara detta är det viktigt att vara mer nyfiken än rädd.

Årsberättelsen publiceras dels som en blädderbar pdf, dels som en webbsida, en så kallad one-pager.
One-pager med gd-film hittar du här.
Årsberättelsen som pdf hittar du här.