Hoppa till innehållet
Nyheter

Swedacs policy om ackreditering med flexibel omfattning har uppdaterats

Det har gjorts ändringar i Swedac DOC 03:9 för att förtydliga policyn om ackreditering med flexibel omfattning. Dokumentets struktur har delvis förändrats och det har förtydligats vad som ska bifogas en ansökan.

Ändringarna klargör också vad som kan inkluderas under ackrediteringen utan att först informera Swedac. En av de mer väsentliga förändringarna är att det nu tydligare framgår att det görs en riskbedömning av organet och dess verksamhet vid ansökan.
Dessutom innehåller dokumentet nu tydliga riktlinjer för hur detaljerade metodlistor och förteckningar över flexibla förändringar kan utformas.

Läs Swedac DOC 03:9 här.