Hoppa till innehållet
Nyheter

Swedacs samarbete med Namibia avslutat

Förra veckan avslutades det EU-finansierade tvååriga projektet mellan Namibia och EU, där Swedac har varit en av parterna. Syftet var att stötta Namibias kvalitetsinfrastruktur, utvecklandet av standarder, deltagande i internationell handel och förmåga att använda ackrediterade organ.

Swedacs samarbete med Namibia avslutat

Representanter från Swedac, MIT (The Ministry of Industrialisation and Trade) och DAkkS. Foto: DAkkS.

På plats i Namibias huvudstad Windhoek var Magnus Pedersen, utredare, Swedac och Fredrik Lindahl, samordnare av myndighetens internationella utvecklingssamarbete. Utöver att delta i sluteventets festligheter höll de en avslutande kurs på departementet, The Ministry of Industrialisation and Trade, om möjligheter med framtida områden under ackreditering.
– Att vi är med och bidrar till att människor i Namibia kan lita på testresultat inom sjukvården och att Namibiska företag kan komma ut på den globala marknaden är stort, säger Fredrik Lindahl.

Projektet var ett så kallat Twinning-projekt som historiskt varit tänkt för anslutningsländer eller grannar till EU men som, eftersom Namibia tecknat EPA-avtal (Economic Partnership Agreement) med EU, för första gången skedde i samarbete med ett land i södra Afrika. Magnus Pedersen har varit med sedan projektets start och ser tillbaka på två värdefulla år:
– Namibia har uppskattat projektet och den kunskap som de har fått. Det skapar också förutsättningar för Namibia att tydligt ställa krav enligt internationella standarder och bevis på överensstämmelse vilket också kan gynna europeiska företag.

Fredrik Lindahl började på Swedac så sent som i januari 2024 och för honom var det en spännande start på det nya arbetet.
– Min reflektion var; vilket bra bollplank Swedac kan vara! Kollegorna är mycket kunniga, men även lyhörda inför de namibiska aktörernas prioriteringar och behov.

– Jag tänker också att det här projektet visserligen är avslutat nu men min förhoppning är att vi ska kunna fortsätta dialogen med Namibia också framöver, säger Fredrik Lindahl.