Hoppa till innehållet
Nyheter

Tekniska bedömare centrala kuggar i laget Swedac

En dag om året arrangerar Swedac en heldag för myndighetens externa bedömare. Den 18 januari var det dags för årets upplaga.
– Tanken är att kombinera fortbildning med möjligheten att under trevliga former möta kollegor, både från Swedac och andra externa bedömare, säger Henrik Torgny, bedömningsledare, Swedac.

Tekniska bedömare centrala kuggar i laget Swedac

Varje verksamhet som är ackrediterad av Swedac kontrolleras mellan var 12:e och var 16:e månad för att ackrediteringen ska vara fortsatt giltig. Till sin hjälp för att göra bedömningarna använder Swedac tekniska bedömare; ämnesexperter som vid ett antal tillfällen om året lämnar sin ordinarie tjänst för att under ett par dagar eller upp till ett par veckor använda sin kunskap vid bedömning av exempelvis ett kalibrerings- eller medicinskt laboratorium.

De tekniska bedömarna är med andra ord avgörande för att verksamheten ska fungera.
– Samtidigt är det ibland ett lite ensamt jobb. Man kommer åkande från sitt håll till den aktuella verksamheten och gör sedan bedömningen ihop med en bedömningsledare och därefter skiljs man åt igen, berättar Henrik Torgny.

Efter fjolårets bedömardag var det flera deltagare som framförde ett önskemål om mer tid till att träffa såväl Swedacs egna medarbetare som andra bedömare.
– Inför årets dag tog vi fasta på det, berättar Henrik Torgny. Vi är helt beroende av våra externa bedömare och vill verkligen att de ska känna att de är en del av Swedac, att vi är delar av samma lag.

Många människor sitter i soffor och fikar i ett stort rum.
Efter förra årets bedömardag var det flera deltagare som framförde önskemål om mer tid till att träffa både Swedacs egna medarbetare och andra bedömare, vilket man tog fasta på i år.

Påminnelse om uppdraget

För den som önskade fanns det i år möjlighet att redan kvällen innan bedömardagen träffas i Swedacs lokaler för att äta tillsammans och under lättsamma former få möta kollegor. Morgonen därpå inleddes en heldag i konferenslokaler i centrala Borås, där ett 50-tal deltagare var på plats fysiskt och drygt samma antal var med digitalt.

Swedacs generaldirektör Ulf Hammarström startade dagen med att sätta bedömarnas arbete i ett större sammanhang genom en påminnelse om det statliga uppdraget. Om värdegrund och om centrala begrepp som är ledord för arbetet. Chefen för avdelningen för ackreditering, Stina Benderix, talade om ackreditering och förvaltningsrätt.

Valbara pass

Därefter fick deltagarna en genomgång från Karolina Wikmyr, avdelningschef HR, om bland annat resor, säkerhet och otillåten påverkan. En föreläsning som väckte många funderingar och avslutades med rejäl frågestund om allt från hyrbilar till försäkringar.

Innan det blev dags för de valbara mer ämnesinriktade passen gav Anna Lorentzon från IT en uppdatering om utvecklingen av de IT-verktyg som används för bland annat genomförande av bedömning.

Eftermiddagen var indelad i totalt åtta valbara pass med fokus på Provning, Kalibrering och Kontroll. Två av passen genomfördes i en soffgrupp i lobbyn och innebar en möjlighet till mer öppen diskussion.

Innan årets fullmatade bedömardag avslutades fick deltagarna lära sig mer om hur man som bedömare ska bedöma IT-frågor och en kort uppdatering av Swedacs nya avgiftsmodell.

Nästa bedömardag planeras till januari 2025.

Vad tar du med dig härifrån?

Porträtt av Tomas Ekström
Tomas Ekström, teknisk bedömare inom hållfastighetsprovning.

Tomas Ekström, teknisk bedömare inom hållfastighetsprovning av bland annat möbler, Falköping.

– Man är rätt ensam som teknisk bedömare så det är värdefullt med en sådan här dag. Det är bra att bli påmind om till exempel frågor som rör arbetsmiljö men för mig har det mest intressanta varit de valbara seminarierna på eftermiddagen. Om internkalibrering och hjälp med tolkning av olika standarder.

Porträtt av Ulrika Rüetschi
Ulrika Rüetschi, teknik bedömare inom medicin.

Ulrika Rüetschi, teknik bedömare inom medicin, Göteborg

– Jag har varit teknisk bedömare i drygt ett år och tycker det varit värdefullt att träffa andra, från mitt område men inte minst från andra – och se hur samma frågeställningar kan appliceras inom helt andra fält. Eller se samma problematik från andra håll. Vissa är på byggen och jag är på laboratorium men det är samma överensstämmelse av standard som ska bedömas. Och det var bra att höra Ulf Hammarström berätta, det ger tyngd åt uppdraget och är en bra påminnelse.

Porträtt av Maria Hjelmar
Maria Hjelmar, teknisk bedömare inom kemi.

Maria Hjelmar, teknisk bedömare inom kemi, Linköping

– Jag har varit teknisk bedömare i 20 år men tyckte ändå att det var bra att få information från HR om vad som gäller, till exempel regler och försäkringar när vi är på uppdrag.

 

Porträtt av Sven-Åke Starck
Sven-Åke Starck, teknisk bedömare inom medicin.

Sven-Åke Starck, teknisk bedömare inom medicin, Jönköping.

– Jag var med på kvällen innan på Swedacs kontor och det var trevligt få se hur Swedac har det. Hur lite papper och pärmar man kan ha på ett modernt kontor. Under dagen tycker jag att det har varit intressant att höra om kalibrering, spårbarhet och felberäkning.

Vill du bli teknisk bedömare? Läs mer om uppdraget här.