Hoppa till innehållet
Nyheter

”Viktigt vara mer nyfiken än rädd”

I veckan inledde Swedac årets omfattande satsning på att kunskapslyfta myndighetens medarbetare och chefer inom AI.
– Om man är mer nyfiken än rädd är det lättare att våga förstå, säger Karolina Wikmyr, chef HR-avdelningen, Swedac.

”Viktigt vara mer nyfiken än rädd”

I måndags, 29 januari, var årets första av de månatliga myndighetsdagarna som, i samarbete med utbildningsföretaget Stellar Capacity, ägnades åt AI. Fortbildningen som kommer att prägla 2024 är enligt generaldirektör Ulf Hammarström ”det enskilt viktigaste och roligaste vi gör i år”.

Syftet denna inledande träff var att skapa en grundförståelse för hastigheten och kraften och vad som händer genom det teknologiskifte vi är inne i. Att införa AI är en kulturresa lika mycket som det kräver ny kunskap. AI innebär att vi måste lära oss hantera något som är ett mellanting mellan en traditionell ”dum” maskin och en smart människa, något som vi aldrig mött förr. En maskin som kan lära och utveckla sig på sätt en maskin inte kunnat, men precis som en människa också kan göra fel, bära fördomar och begränsningar.

Porträtt av Ulf Hammarström
Ulf Hammarström, generaldirektör, Swedac.

– Vi befinner oss i ett teknologiskifte vi ännu inte kan förstå omfattningen och konsekvenserna av. Ingen kunde riktigt se vad internet skulle innebära, på samma vis är det för tidigt att helt famna möjligheter och risker med AI. Men det är viktigt att lyfta oss som myndighet och individer i vår digitala mognad så att vi drar nytta av teknologin och så långt som möjligt kan identifiera möjligheter och risker, säger Ulf.

Han betonar att ingen på egen hand kan sitta och bli duktig och introducera AI, komplexiteten är för stor, utan det gäller att skapa ett ekosystem av intressenter att göra det inom. Samarbetet med Stellar Capacity ska förståelsemässigt lyfta Swedac och skapa en grund att bygga dessa nationella och internationella samarbeten utifrån.
– Ju fler som förstår och höjer den totala nivån, som blir bärare av ett nytt tanke- och arbetssätt, desto effektivare kan vi bidra till kvalitet och säkerhet i samhället och i slutänden svensk konkurrenskraft, säger Ulf Hammarström.

Porträtt av Karolina Wikyr
Karolina Wikmyr, chef HR-avdelningen, Swedac.

HR-chef Karolina Wikmyr:
– Vi fick under dagen också praktiskt testa flera AI-verktyg för att förstå hur de kan användas för att öka vår och myndighetens produktivitet och att driva innovation, säger hon och påminner om vikten av att förhålla sig nyfiken snarare än rädd.

För Swedac ser Ulf Hammarström och Karolina Wikmyr i förstone två områden där myndigheten kan få användning av AI:

Att granska ledningssystem. Idag ett tidskrävande arbete där AI skulle kunna sköta den första granskningen och en människa enbart granska de avvikelser AI-verktyget noterat och där bara en människa i dag är tillräckligt pålitlig och kan bedöma och addera värde.

Internet of Things. Landets alla 10 000-tals mätare, till exempel för el, som idag testas enligt bestämda intervaller, är ofta uppkopplade till internet och skulle därmed själva kunna berätta när de behöver kontrolleras eller bytas ut istället för att det sker enligt förutbestämda tidsintervaller. Därmed kan sättet för myndigheter att föreskriva och tillsyna förändras.

Dessutom förbereds ett projekt för digitalisering av ackrediteringsmärket. I dag är det en lätt förfalskbar stämpel på ett papper som bär mycket litet information, men som digitaliserat skulle kunna innehålla en mängd ytterligare information om exempelvis vilka metoder som använts för att testa produkten/verksamheten/tjänsten. En digitaliserad märkning skulle också vara betydligt svårare att förfalska.
– Kvalitetssäkring är utan tvekan en av de verksamheter som i stor omfattning kommer att påverkas av teknologins utveckling och där vi behöver kompetensutveckla oss själva och våra arbetssätt för att hålla oss moderna och efterfrågade av samhället även i framtiden, säger Ulf.

Nästa myndighetsdag infaller 26 februari och handlar om nyfikenhet på att lära från andra och innovation. Följande, i mars, fokuserar på säkerhet.