Hoppa till innehållet
Nyheter

Ökad transparens med ny policy

Swedac har nu en policy för bedömning av lämplighet av kontrollordning, med avseende på ackreditering.
— Det innebär att kontrollordningsägarna lättare kan se vad vi går efter, säger Arne Lund, utredare på Swedac.

Ökad transparens med ny policy

Ett påhittat exempel för att göra det lättare att förstå: Organisationen Hälsosamt har ett antal regler (en kontrollordning) för vad som krävs för att exempelvis bli ackrediterad för att certifiera morötter. Organisationen är därmed kontrollordningsägare. Företag som uppfyller kraven kan bli ackrediterade för att certifiera morötter. Allt är frid och fröjd.

Men – om Hälsosamt bestämmer sig för att de vill ha möjlighet att certifiera även hjortron och lingon som växer i skogen måste de ha andra regler än de som krävs för odling. De måste formulera vilka nya eller kompletterande regler som ska gälla för bär i skogen och därefter skicka dessa regler till Swedac för att få dem godkända.

— Vi på Swedac är inga experter på PH-värden i skogen eller hur lingon bäst växer, säger Arne Lund. Däremot är vår uppgift att kontrollera att Hälsosamts utökade regler inte på något vis krockar med svensk lag, med allemansrätt eller andra regleringar.

När den kontrollen väl är gjord kan Swedac komma tillbaks till kontrollägaren, i det här fallet Hälsosamt, för att ge den grönt ljus att använda sig av de nya reglerna.

— Den nya policy som Swedac har tagit fram är till för att göra just den kontrollen, säger Arne Lund.

Han ser främst tre slags tillfällen när policyn kommer att användas:

1. Swedac tar emot en ansökan om ackreditering mot en privat kontrollordning (som i ovanstående exempel med Hälsosamt). Om Swedac inte tidigare utfört någon ackreditering mot den kontrollordningen gör Swedac en lämplighetsbedömning av den enligt nya policyn.

2. Swedac få en förfrågan från en privat kontrollordningsägare om ifall Swedac är berett att acceptera ansökningar om ackreditering mot en viss kontrollordning. Också i det fallet gör Swedac en lämplighetsbedömning av kontrollordningen enligt nya policyn.

3. Swedac tar emot en remiss, som innehåller regler om bedömning av överensstämmelse, från en föreskrivande myndighet. I det här fallet använder Swedac policyn som en utgångspunkt vid formuleringen av remissvaret. Om någonting är oklart eller man identifierar öppna frågor sker därefter ofta ett fördjupat samråd mellan Swedac och den föreskrivande myndigheten.

Vad betyder det att det nu finns en policy?
— Policyn kommer förhoppningsvis att leda till en större samsyn inom myndigheter och intressenter. Innan någon skickar in en ny kontrollordning för bedömning finns också möjligheten att i förväg se vad Swedac går efter när vi bedömer och fattar beslut, säger Arne Lund.

För att läsa hela policyn, klicka här.