Hoppa till innehållet
Nyheter

Ökar kunskap om tillsyn

Hur bär vi oss åt i Sverige när vi utövar tillsyn? För att höja kompetensen och dela erfarenheter finns ett nätverk där Mikael Schmidt, avdelningschef avdelningen reglerad mätteknik, är en av medlemmarna.

Ökar kunskap om tillsyn

Du sitter med i någonting som heter Tillsynsforum, vad är det?
— Det är ett nätverk av statliga myndigheter i Sverige som har gemensamt att de utövar tillsyn. Exempel på deltagare utöver Swedac är Strålsäkerhetsmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen.

Vad är det för arbete som utförs av er?
— Syftet med Tillsynsforum är att sprida kompetens myndigheterna emellan och att dela erfarenheter av hur vi bedriver tillsyn i olika delar av samhällsapparaten. Jag sitter med i styrgruppen som har möte fyra gånger per termin och vår viktigaste insats är att arrangera en årlig konferens som i år blir fysisk, på Nalen i Stockholm den 28 april.

Vad händer där?
— Den lockar många som är intresserade av de här frågorna och vill lära sig mer. Senast den arrangerades i fysisk form kom runt 130 deltagare för att lyssna på föreläsare, en debattpanel och delta i grupparbeten. Årets tema är Effektiviserad tillsyn genom samarbete mellan myndigheter och Swedacs generaldirektör Ulf Hammarström kommer att vara med i debattpanelen, liksom förhoppningsvis vår civilminister Ida Karkiainen.

För vem är Tillsynsforum nyttigt?
— För myndigheterna själva som vill öka sin kompetens och utveckla sitt arbete inom området tillsyn och i förlängningen för landets medborgare.

Vilken är din förhoppning inför konferensen?
— Att engagerade statstjänstemän som jobbar med tillsyn genom sitt kunnande är med och bidrar till samhällsutvecklingen.