Swedac tar emot eventuella klagomål och synpunkter via ett särskilt kontaktformulär längst ner på sidan.

Klagomål på Swedac

Vid formella klagomål på Swedac bör en utförlig förklaring finnas med.

Swedac registrerar klagomålet och låter myndighetens jurister bedöma det. Om utredning visar att klagomålet är berättigat åtgärdar Swedac problemet.

Klagomål mot ackrediterat eller anmält organ

Vid klagomål mot ett företag eller en organisation som Swedac har ackrediterat ska den organisation som klagomålet gäller i första hand kontaktas. Detsamma gäller för ett anmält organ.

Om detta inte hjälper går det även att vända sig till Swedac med ett formellt klagomål. Swedac utreder klagomålet och kan i vissa fall återkalla ackrediteringen eller anmälan. Swedac kan dock inte göra någon överprövning av företagets/organisationens tekniska bedömning och kan inte heller pröva en civilrättslig tvist rörande exempelvis ekonomisk ersättning.

Överklaga Swedacs beslut

Många av Swedacs beslut går att överklaga. Det gäller till exempel beslut om återkallelse av ackreditering eller förbud vid vite att använda viss mätutrustning. När Swedac har fattat ett beslut som är möjligt att överklaga, informerar myndigheten samtidigt med beslutet den som berörs om hur man överklagar.

Kontaktformulär för klagomål