Hoppa till innehållet
Om Swedac

Swedac tar emot klagomål och synpunkter via ett särskilt kontaktformulär längst ner på sidan.

Klagomål på Swedac

Formella klagomål på Swedac bör innehålla en utförlig förklaring av vad klagomålet avser.

Efter att Swedac registrerat klagomålet gör myndighetens jurister en bedömning av klagomålet och, om det bedöms nödvändigt, vidtar åtgärder med anledning av klagomålet.

Klagomål mot ackrediterat eller anmält organ

Innan du skickar in ett klagomål mot ett ackrediterat eller anmält organ till Swedac ska du först framföra klagomålet till det företag som klagomålet riktas mot.

Om du inte är nöjd med svaret från företaget kan du framföra ett formellt klagomål till Swedac. Swedac utreder klagomålet vilket, i vissa fall, kan leda till en återkallelse av ackrediteringen eller anmälan. Swedac gör dock inte någon överprövning av den tekniska bedömning som har utförts och prövar inte heller till exempel frågor om ekonomisk ersättning.

Kontaktformulär för klagomål/synpunkt