Hoppa till innehållet
Nyheter

Så blir en verksamhet ett anmält organ – ny föreskrift, STAFS 2022:7 ute nu

Från och med 1 december gäller en ny föreskrift för anmälda och utsedda organ. Den uppdaterade föreskriften beskriver på ett tydligare sätt hur en verksamhet ska göra för att ansöka om att bli ett anmält eller utsett organ.

Ikon i form av papper

Föreskriften går redan nu att läsa på Swedacs webbplats. Den färska beteckningen är STAFS 2022:7 – Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om organ som utför bedömning av överensstämmelse och som ska bli anmält och utsett.
Föreskriften beskriver hur en verksamhet ska göra för att ansöka om att bli ett anmält och/eller utsett organ.
– Tidigare var processen för att bli ett anmält organ beskriven i flera olika föreskrifter. Nu har vi förenklat strukturen och ambitionen är att göra processen tydligare för den verksamhet som vill bli ett anmält organ, säger Mikael Calestam, utredare på Swedac.

Precis som tidigare behöver den verksamhet som ansöker om att bli ett anmält organ och/eller utsett organ normalt ha en ackreditering att utgå ifrån.
– Med den nya föreskriften vill vi att de verksamheter som har som ambition att bli ett anmält organ ska ha lättare att ta till sig vilka krav Swedac ställer i processen, säger Mikael Calestam.

De verksamheter som redan är anmälda organ eller utsedda organ behöver inte vidta några åtgärder för att uppfylla kraven i den nya föreskriften.

I databasen Nando finns en förteckning över alla verksamheter som är anmälda organ i Europa.

Här är nyheterna i STAFS 2022:7 beskrivna i punktform:
– tre Föreskrifter (STAFS 2002:5, STAFS 2011:5 och STAFS 2015:6) ersätts av en (STAFS 2022:7)
– harmonisering av krav
– ny disposition
– enklare språk
– allmänna krav omformulerade så att behov av sektorsspecifika krav försvinner

Från och med 1 december träder även ändringar i STAFS 2016:1 i kraft.
Genom STAFS 2022:6 införs några mindre ändringar i STAFS 2016:1 Swedacs föreskrifter om mätinstrument. I föreskriften finns hänvisningar till andra regler. Eftersom dessa regler har ändrats behövde Swedac uppdatera föreskrifterna, så att den som läser kan hitta rätt. Myndigheten har också flyttat en bestämmelse om mätinstrument till föreskriften, den fanns tidigare i STAFS 2015:6, men passar bättre i STAFS 2016:1.