Hoppa till innehållet
Nyheter

SERMI allt närmare ackreditering

Hantering av fordons-data, så kallad Vehicle RMI, skapar nya krav på auktorisering för oberoende verkstäder. I Europa är organisationen SERMI kontrollordningsägare och nu är ett antal viktiga pusselbitar på väg att falla på plats för att ackreditering inom området ska komma i gång.

Ljuslyktan på en bil syns genom EU-falggan

Swedac är redo att ta emot ansökningar från kontrollorgan som vill bli ackrediterade för att bedöma de verkstäder som vill kunna hantera säkerhetsrelaterade data kopplad till reparation och underhåll av fordon. Det som går under beteckningen Vehicle RMI och där organisationen SERMI är kontrollordningsägare inom Europa. Patrik Andersson, bedömningsledare på Swedac, är den som bevakar frågor kopplade till SERMI för Swedacs räkning.

Porträtt på Patrik Andersson, Swedac
Patrik Andersson, bedömningsledare på Swedac.

Swedac har allt klart för att kunna ackreditera. Men ytterligare någon pusselbit behöver falla på plats. Berätta, vad är det som behöver hända?
– Enligt SERMI ska ett så kallat trust center utses. Trust centers ska hantera informationen från biltillverkarna som sedan distribueras vidare till godkända verkstäder. Ännu finns inget sådant trust center utsett i Europa vilket är en förutsättning för att systemet ska fungera.

När räknar Swedac med att börja fatta beslut om ackrediteringsansökningar kopplade till det här området?
– Ansöka till Swedac kan man göra redan nu, enklast via vår hemsida. Enligt SERMI:s tidplan bör Swedac kunna fatta beslut om ackrediteringar under andra halvan av 2022, som vanligt under förutsättning att de kontrollorgan som ansöker uppfyller alla krav.

Swedac sitter med i ett antal branschforum där de här frågorna diskuteras. När hålls de första mötena i dessa forum i år? Och vilken är den viktigaste frågan i dessa forum under året?
– Vi hade ett möte med potentiella kontrollorgan i Sverige den 10 januari. Viktigaste frågan var hur kraven i SERMI-dokumentet ska implementeras i Sverige. Det finns även ett möte planerat till 22 mars inom European Accreditation, inspection committee där SERMI implementeringen ska diskuteras.

Läs mer om SERMI på Swedacs webbplats under Områden under utveckling.

 

Texten "Swedac och framtiden" mot en blå bakgrund formad som en hexagon
Swedac och framtiden

Swedac och framtiden

Laddning av elfordon, data i verkstadsbranschen och cybersäkerhet. Det är några av de områden som just nu är under utveckling i samhället och där Swedac har en roll att spela. Och det finns fler – ta en titt i vårt material.

Läs fler artiklar på samma tema: