Hoppa till innehållet
Nyheter

Statssekreteraren besökte Swedac

Alla måste ställa in sig på ett nytt världsläge, där handeln blir en del av en förändrad geopolitik.
Det var ett av de viktigaste budskapen när statssekreterare Håkan Jevrell besökte Swedac den 12 maj.

Statssekreteraren besökte Swedac

Swedac lyder under Utrikesdepartementet. Det kan låta lite märkligt, men blir begripligt med tanke på ett av Swedacs grunduppdrag: att främja handels- och konkurrenskraft, genom att säkerställa kvalitetskrav i samhället. Håkan Jevrell är statssekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell med ansvar för frågor som rör utrikeshandel-, export- och investeringsfrämjande. 

Ulf Hammarström, Swedac
Ulf Hammarström, generaldirektör på Swedac, hälsade välkommen och presenterade kort verksamheten.

Det var det första besöket på myndigheten sedan regeringen tillträdde hösten 2022. Besöket inleddes med att generaldirektör Ulf Hammarström hälsade välkommen och kort presenterade verksamheten. Därefter talade statssekreterare Håkan Jevrell till personalen. Statssekreteraren gav en utblick gällande omvärldsläget, inte minst kriget i Ukraina men också inflationen. Sverige har gett bistånd till Ukraina om cirka 20 miljarder kronor vilket är viktigt för att visa solidaritet. På det handelspolitiska området är det tydligt med geopolitikens betydelse för utvecklingen. Bland aktuella frågor uppmärksammades digitaliseringen, den gröna omställningen och Sveriges ordförandeskap i EU. Generellt eftersträvar regeringen en minskad administrativ börda och regelförenkling när det gäller ny lagstiftning på det inre marknadsområdet. Konkurrenskraft är regeringens övergripande prioritering för ordförandeskapet och utgör en integrerad del i det långsiktiga EU-arbetet.  Statssekreteraren informerade också om regeringens arbete med en kommande utrikeshandelsstrategi, där betydelsen av import ska betonas som minst lika viktig som export.  

Håkan Jevrell, statssekreterare, pratar inför liten samling med människor
Statssekreterare Håkan Jevrell talade till personalen.

Slutligen berörde statssekreteraren Swedacs mycket viktiga roll i samhället när det gäller kvalitetssäkring av varor och tjänster. Håkan Jevrell tackade också för det fina arbete som görs på myndigheten.