Hoppa till innehållet
Nyheter

Sverige var värd för ädelmetallmöte

Swedac är värd när Ädelmetallkonventionen håller ett kommittémöte i Stockholm 20 april 2018. Det är mer än 20 år sedan mötet hölls i Sverige senast, och första gången någonsin som det hålls i Stockholm.

Sverige var en av initiativtagarna till Ädelmetallkonventionen, som bildades 1975. Idag omfattas 19 länder av konventionen. Länderna har sinsemellan kommit överens om vilka regler som ska gälla för till exempel stämplar och man får exportera ädelmetallarbeten fritt mellan länderna.

– Handel med ädelmetaller är ett oharmoniserat område inom EU. Varje land har nationella regler om hur man ska stämpla. Reglerna skiljer sig åt och försvårar handeln. Ädelmetallkonventionen är en internationell konvention som är till för att främja internationell handel, säger Valentina Valestany, som ansvarar för tillsynen av ädelmetallarbeten på Swedac.

Hon menar att ädelmetallkonventionen i sig utgör ett kvalitetsmärke.

En av de främsta fördelarna med ädelmetallkonventionen är att den ökar konsumenttryggheten.

– Stämpling överhuvudtaget skyddar konsumenten. De harmoniserade reglerna gör att konsumenterna har lätt att känna igen stämplarna. Det är också strikta kontroller inom konventionen. Om man påstår att det är en viss mängd guld i ett smycke så är det verkligen så också.

Länderna som ingår i ädelmetallkonventionen är, förutom Sverige: Österrike, Cypern, Tjeckien, Danmark, Finland, Ungern, Irland, Israel, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Schweiz och Storbritannien.

Relaterat