Hoppa till innehållet
Nyheter

Swedac i Almedalen – Certifierad livskvalitet för äldre

Certifiering av äldrevård kan bidra till kvalitetssäkrad och jämlik omsorg och spara kommunala resurser. Det säger Swedacs generaldirektör Peter Strömbäck. Trots detta har ännu ingen svensk vårdgivare ansökt om att bli certifierad inom området.

När allt fler blir allt äldre ökar kraven på både kvalitet och effektivitet inom svensk äldreomsorg. På uppdrag av Socialdepartementet har SIS, Swedish Standards Institute, tillsammans med ett 70-tal aktörer inom äldreomsorgen, tagit fram en kvalitetsstandard som utgår från de äldres behov. Den omfattar självklarheter som att få vistas utomhus, kunna påverka maten och ha möjlighet att umgås med andra.

– En certifiering mot den här standarden blir win-win för alla inblandade. Resurserna i vården utnyttjas bättre, jämlikheten och livskvaliteten inom äldrevården ökar samtidigt som vårdgivaren får en kvalitetsstämpel, säger generaldirektör Peter Strömbäck på Swedac.

Swedac är en svensk myndighet som arbetar med att kvalitetssäkra olika samhällstjänster. Varor och tjänster kontrolleras av ackrediterade företag och organisationer som i sin tur regelbundet granskas av Swedac. Bilbesiktningen, butiksvågar och medicinska laboratorier är kända exempel. Nu vill Strömbäck att fler ser möjligheterna och nyttan med systemet, inte minst inom vård och omsorg:

– Mycket inom svensk vård och omsorg är bra, men det finns brister och behov av förbättrad kvalitetssäkring. Våra verktyg skulle kunna göra stor nytta även där.

Systemet står och väntar, kvalitetsstandarden finns. Den inkluderar alla riktlinjer och lagstadgade krav och kan användas av kommuner dels som krav i upphandling av äldreomsorg och dels som utvecklingsverktyg för äldreomsorg i kommunal regi. Konkret innebär systemet att vårdgivare kontrolleras och certifieras av företag som i sin tur granskas, ackrediteras, av myndigheten Swedac.

Kvalitetsstandarden för vård och omsorg kan även användas av kommuner som krav i en upphandling av äldreomsorg, eller som utvecklingsverktyg för äldreomsorg i kommunal regi, påpekar Strömbäck:

– Certifiering under ackreditering är ett internationellt vedertaget sätt att säkerställa kvalitet inom en lång rad branscher. Inom äldreomsorgen kan det bidra till en höjd lägstanivå och till fortsatt utveckling för de som redan håller bra kvalitet. Samtidigt minskar kommunernas behov av att genomföra tillsyn, eftersom den sköts av certifieringsorganen.

Swedac kommer att finnas på plats under Almedalsveckan för att delta i rundabordssamtal, frukostmöten och seminarier om kvalitet i vård och omsorg.
Välkommen till Swedacs seminarium om certifiering av äldrevård tisdagen den 5/7 kl 14-15 hos Dagens Industri, Donners plats 2.

För ytterligare information kontakta:
Åsa Kultje, kommunikationschef Swedac, Tel: 033 17 77 36