Hoppa till innehållet
Nyheter

Swedac får utökat internationellt förtroende

Efter två år som en av Swedacs representanter i den europeiska organisationen EA ökar Fredrik Langmead, bedömningsledare, sitt internationella engagemang.
— Det känns väldigt hedrande och spännande, säger han.

Swedac får utökat internationellt förtroende

Vad är det för uppdrag du fått?
— Jag har blivit vald till vice ordförande i den horisontella harmoniseringskommittén, HHC, som är en kommitté inom EA som arbetar horisontellt över flera av våra kontrollformer och behandlar exempelvis frågor länkade till implementering av ISO/IEC 17011 och relevanta kravdokument från IAF/ILAC/EA.

Vilken blir din uppgift?
— Min roll innebär givetvis att delta på kommitténs möten, men också framför allt att tillsammans med ordföranden förbereda underlag inför mötena och att driva på de uppgifter som står på kommitténs agenda. Kanske får jag specifika områden jag ska hålla i även mellan mötena, men det vet jag inte i dagsläget. Exempel på uppgifter som kommer kräva arbete emellan möten kan vara att arrangera workshops för EA medlemmarna eller att administrera hanteringen av kommitténs arbete med processen för att att utvärdera ordningar som kan användas under ackreditering.

Vad ser du fram emot?
— Att komma igång! Att ha det första mötet med ordföranden och få bättre koll på hur vi tillsammans skall lägga upp arbetet. Ja, att få börja jobba helt enkelt. Det känns väldigt roligt och spännande. Jag har varit Swedacs representant i kommittén nu i två år men ser i och med denna nominering en möjlighet att öka mitt och Swedacs engagemang inom EA.

Varför är det viktigt?
— Fördelen med att vara en medlem i EA är att vi inom regionen tillsammans kan arbeta för att harmonisera synsättet och tillämpningen av våra ackrediteringsordningar. Detta gör att vi enklare kan lita på varandras system inom medlemsländerna vilket i slutändan gagnar de ackrediterade organen och de som är i behov av deras tjänster. Kort och gott kan man säga att det stärker tilliten till ackreditering.

För vilka i Swedacs värld får det betydelse?
— Som vice ordförande ger detta mig, och därmed också Swedac, en ökad möjlighet till att få bättre och snabbare insyn i arbetet som sker inom kommittén. Vi kommer därmed också kunna påverka arbetet i en större utsträckning, även om jag i min roll skall agera neutralt och representera hela EA. Med anledning av att jag i min nya roll i så stor utsträckning som möjligt ska agera neutralt så har Swedac utsett en ny representant inom kommittén; Erik Lindell.

På vilket vis är det viktigt att Swedac är med i internationella sammanhang när tillfälle ges?
— Vårt engagemang i EA ger Sverige en möjlighet att påverka hur vår framtid inom ackreditering kommer att se ut. Vår vardag runt omkring oss utvecklas fort och som ett led i detta måste vi inom ackreditering också anpassa oss till denna utveckling. Detta utan att riskera att de tjänster som våra ackrediterade organ erbjuder inte lever upp till de förväntningar som olika intressenter har. Jag tänker då inte minst på krav relaterade till Hälsa, Säkerhet och Miljö.

Fakta:
The European co-operation for accreditation, EA, är den europeiska samarbetsorganisationen för ackreditering. Organisationen, med för närvarande 50 medlemmar, har ansvar för de multilaterala avtal som ligger till grund för ackreditering och är en viktig del i internationell handel. Rätt använt leder ackreditering till att konsumenter, näringsliv och lagstiftare kan vara trygga i att varor och tjänster som säljs över nationsgränserna är kontrollerade och håller rätt kvalitet. På så sätt blir handeln mer effektiv och varor och tjänster blir säkrare.