Hoppa till innehållet
Nyheter

Swedac i Almedalen

Swedac i Almedalen tisdag 30 juni - Politiker och näringsliv möts på Swedacs två seminarier om konkurrenskraft och tillit

Konkurrenskraftiga svenska företag skapar nya arbetstillfällen och bygger vår välfärd. Export och internationell expansion är förutsättningar för svensk tillväxt. Och fri handel och exportframgångar hänger nära samman med kvalitetssystem som bygger på internationella överenskommelser. För att skydda konsumenter och miljö och skapa konkurrens på lika villkor behövs det också kontroll av både kompetenser, processer och produkter. Det fungerar väl på många områden men samhällsnyttan av befintliga system kan utökas. Swedacs två seminarier handlar om hur och varför det ska göras.

Effektiv kvalitetskontroll av välfärdstjänster genom ackreditering?
I vår vardag litar vi på att hissen fungerar, att blodprovet analyseras korrekt och att bilbesiktningens godkännande innebär att min bil är säker. Förutsättningen för det förtroendet är ett fungerande och öppet kvalitetskontrollsystem baserat på kvalitet, kompetens och tillit. Det finns där, bland annat i form av Swedacs ackreditering; kända krav och regler, bedömning och godkännande av kompetens och processer hos organisationer som provar, certifierar och kontrollerar produkter och tjänster. Kvalitetssystemen bidrar till ordning och reda hos företagen, en ordning som vi vet också skapar konkurrenskraft. I takt med att samhället förändras ökar kraven på att säkerställa kvalitet och samtidigt vara kostnadseffektiv. Kan Swedacs verktygslåda användas på flera sätt? Går det att hitta en effektiv form för kvalitetskontroll av välfärdstjänster, till exempel äldrevårdsinstitutioner, oavsett om de drivs av offentlig eller privat aktör? Det debatteras på Swedacs seminarium.

Tid: tisdag 30 juni kl 13.00-14.15
Plats: Donners plats 2 (ingång via Hamngatan och Strandgatan)

Näringslivet efterlyser starkare marknadskontroll
Farliga produkter på marknaden och förlorade arbetstillfällen hör till konsekvenserna av svag marknadskontroll. Myndigheternas marknadskontroll ska skydda konsumenter, arbetstagare och miljö samt skapa goda konkurrensvillkor, men gör den det i tillräcklig grad? Näringslivet vill se mer marknadskontroll – det ska inte gå att sänka priser och snedvrida konkurrensen genom att strunta i befintliga lagkrav. Hur kan marknadskontrollen bli starkare? Swedac, som samordnar de svenska marknadskontrollmyndigheterna i Marknadskontrollrådet, bjuder in till debatt. I panelen finns representanter från myndigheter, näringsliv, Riksdagen och EU-parlamentet.

Tid: tisdag 30 juni kl 14.30-15.45
Plats: Donners plats 2 (ingång via Hamngatan och Strandgatan)

Swedacs seminarier arrangeras i samverkan med Dagens industri.

För ytterligare information kontakta:

Åsa Kultje
Kommunikationschef
Tel: 033-17 77 36
Anna Stattin
Utredare Marknadskontrollrådet
Tel: 08-406 83 10