Hoppa till innehållet
Swedacskolan

En symbol för trygghet

När du går in i en hiss nästa gång: Leta efter ett litet märke på hissväggen med tre kronor i mitten och texten ”Swedac ackreditering” runt omkring. Det betyder att hissen har inspekterats enligt svensk lag.

– OM MÄRKET FINNS där betyder det att den firma som kontrollerat hissen har rätt kompetens och har ackrediterats av oss, säger Kristina Hallman, chef för ackrediteringsavdelningen på Swedac.

Omkring 1 600 företag och organisationer är ackrediterade av Swedac, för så olika saker som att kontrollera hissar, besiktiga bilar och utföra avancerade medicinska tester i laboratorium. Vissa verksamheter, exempelvis bilprovning, kräver Swedac-ackreditering för att företag över huvud taget ska få utföra dem. I andra fall är ackrediteringen valfri.

Att bli ackrediterad är en grundlig process som börjar med att företaget eller organisationen ansöker om ackreditering hos Swedac. Först gör Swedac en dokumentgranskning och därefter sker en bedömning på plats av ett team med rätt kompetens.

– Det är alltid en bedömningsledare med, liksom tekniska bedömare/experter som har kompetens inom området samt kraven i standarden och eventuella föreskrifter som verksamheten ska uppfylla, säger hon. Ackrediteringsprocessen tar olika lång tid beroende på verksamhet och verksamhetsområde. När en verksamhet väl är ackrediterad blir den kontinuerligt bedömd.

Swedac_ackrediteringsmarke_faarg
Såhär ser märket ut.

Varför behövs ackreditering?

– För att skapa tillit och en sund konkurrens.

Ackrediteringsmärket signalerar att verksamheten i fråga är oberoende granskad av oss och uppfyller kraven. Har de inte märket vet man inte om varan eller tjänsten uppfyller kraven.

Dessutom kan ackrediteringsmärket användas i andra sammanhang. Många organisationer som är ackrediterade använder det i sin marknadsföring på olika sätt. Vissa sätter det på sina företagsbilar, en del på sina provsvar eller så används det på hemsidan.

– Det finns regler om hur ackrediterade får använda ackrediteringsmärket.

Enligt Kristina Hallman har myndigheten ett arbete att göra med att öka kännedomen om ackrediteringsmärket. Långt ifrån alla medborgare har kunskap om Swedacs verksamhet och vad ackrediteringsmärket symboliserar.

– I Sverige tar vi kanske säkerhet och tillit för givet. Vi litar på att de produkter och tjänster som cirkulerar i samhället är säkra.

PETER HAMMARBÄCK

Varje märke är unikt

Bara organisationer som är ackrediterade av Swedac får använda ackrediteringsmärket. Det innebär att verksamheten bedömts och godkänts enligt en viss standard. Varje märke är unikt och innehåller beteckningen för den standard som ackrediteringen gäller, tillsammans med det ackrediterade organets ackrediteringsnummer.

Vad som ingår i ackrediteringens omfattning framgår av Swedacs ackrediteringsregister.

 

Swedac Magasin

Arkiv fram till sista numret 2018.