Hoppa till innehållet
Nyheter

Swedacs årsberättelse 2022 – gd-ord, viktiga händelser och ekonomiska resultat

2022 var ett viktigt år för verksamhetsutveckling på Swedac.
Så sammanfattar generaldirektör Ulf Hammarström året som passerade. Ta del av gd:s ord tillsammans med viktiga händelser och ekonomiska resultat i myndighetens färska årsberättelse.

Swedacs årsberättelse 2022 – gd-ord, viktiga händelser och ekonomiska resultat

Det är femte gången som Ulf Hammarström summerar Swedacs verksamhetsår i rollen som generaldirektör. Han konstaterar att 2022 var det år då samhället långsamt kom ur covid-pandemin och att året för Swedacs del präglades av fokus på verksamhetsutveckling.
– Under 2022 hade vi möjlighet att ta tag i frågor gemensamt på ett nytt sätt jämfört med pandemi-åren, säger han bland annat i sitt gd-ord.

Ulf Hammarströms summering av 2022 är en del av den årsberättelse som nu finns tillgänglig. Årsberättelsen lyfter också fram centrala insatser i myndighetens arbete, bland annat den nationella strategin för marknadskontroll, Swedacs arbete med att bidra till effektiv energihantering och nya områden för ackreditering. De ekonomiska resultaten och siffror som beskriver Swedac som organisation är också en del av innehållet.

Swedacs årsberättelse finns i två format. Det ena är en bläddringsbar-pdf, det andra är en så kallade onepager – en webbsida där myndighetens årsberättelse går att ta till sig i en enda scrollning. Där finns bland annat inspirerande video-material, statistik, gd-ord, och ekonomiska resultat.

arsberattelse.swedac.se

Årsberättelser