Hoppa till innehållet
Nyheter

Swedacs övergång till den nya versionen av ISO/IEC 17011 är klar

Swedac har uppdaterat myndighetens arbetssätt enligt den nya versionen av ISO/IEC 17011. Swedacs omställning är nu godkänd av den europeiska samarbetsorganisationen för ackreditering, EA.

Swedacs arbete med att implementera de nya krav som ställs på myndigheten i standarden ISO/IEC 17011 har pågått under en period. Den uppdaterade standarden ställer bland annat nya krav på utvecklade arbetssätt vad gäller distansbedömning och risk-baserad tillsyn, den innehåller också mer detaljerade kompetenskrav.

För att säkerställa att standarden är implementerad har Swedac genomfört en omfattande själv-utvärdering. Rapporten har granskats av EA och den 28 maj godkändes Swedacs övergång till ISO/IEC 17011 av samtliga EA:s medlemsländer.