Hoppa till innehållet
Nyheter

Swedacs samarbete med Jordanien i mål

Under 18 månader har Swedac hjälpt Jordanien att bygga upp sin ackrediteringsverksamhet.
— Vi tar också med oss erfarenheter och lärdomar vi kan använda för att utveckla vårt arbete här hemma, säger Viktoria Lindberg Martinell, projektledare.

Swedacs samarbete med Jordanien i mål

Satsningen var ett så kallat twinningprojekt, ett EU-program där myndigheter och tjänstemän från EU:s medlemsländer delar med sig av kunskap till institutioner i länder utanför unionen. Syftet är att underlätta samarbetet mellan EU och mottagarlandet.

— Projektet, som var ett samarbete mellan Sverige, Tyskland och Österrike, handlar om att Jordanien vill närma sig EU-lagstiftningen inom olika områden för att på så vis i förlängningen underlätta handel, säger Viktoria.

Swedac bidrog främst med stöd och utbildning för att utveckla det jordanska ackrediteringsorganet och har bistått med att stödja ackrediteringen för att de så småningom ska kunna ansöka om internationellt erkännande inom tre nya ackrediteringsområden. Swedac har även haft en jurist på plats som har arrangerat workshops om konsekvensutredningar för att förbättra kvalitén på lagar och andra regler.

Viktoria Lindberg Martinell som projektlett Swedacs del av arbetet var på plats i Jordaniens huvudstad Amman vid åtta tillfällen.

— Det organ vi har arbetat med i Jordanien jobbade väldigt aktivt och var en bra motpart. Det har varit imponerande att se hur de tagit sig an detta och varit öppna för att ta till sig ny kunskap. Det har gjort att vår del av samarbetet gick enkelt, säger Viktoria som tycker sig ha fått en berikande inblick i hur Jordanien jobbar med frågorna.

Det har varit flera medarbetare från Swedac på plats i Jordanien, som ser de utmaningar som landet står inför.

— Jordanien behöver nu bygga upp system som kan öka tilliten, inte minst till myndigheter. Även om man inför nya regler för vissa produkter eller kontroll av säkerhetsrelaterade produkter innebär det inte automatiskt att dessa följs av invånare/företag om man inte också tydligt kan visa på nyttan för samhället, säger Viktoria.

Swedacs ackrediteringsexpert Magnus Pedersen ser flera vinster med projektet:

— Om Sverige kan bidra till att stärka ackrediteringsverksamheten i Jordanien och liknande länder ökar möjligheterna till handel mellan länder som har fått en stabil kvalitetsinfrastruktur. En annan vinst är att projektet kan bidra till ekonomisk tillväxt och ökad trygghet för medborgarna i ett av Europas grannländer, säger han.

— För Swedacs del innebar projektet även att vi byggde upp ett värdefullt nätverk med de andra aktörerna i Tyskland och Österrike, säger Viktoria Lindberg Martinell.

Samarbetet i mål – Mrs Lana Marashdeh, Director of Accreditation Department, Jordan Standards and Metrology Organization, tillsammans med Magnus Pedersen, Swedac.