Hoppa till innehållet
Nyheter

Teknisk sprit nytt ackrediteringsområde

Folkhälsomyndigheten ställer nya krav på verksamheter som handlar med teknisk sprit.
Nu ska hanteringen av teknisk sprit kontrolleras av ett ackrediterat organ.
I januari kan företag som är intresserad av att bli ackrediterade inom området få mer information i ett gratis webbinarium.

Teknisk sprit förekommer i flera olika typer av verksamheter, inte minst inom sjukvården men också i industrin. Från och med mars 2023 tar Folkhälsomyndigheten ett fastare tag om hanteringen av teknisk sprit genom att inför krav på att verksamheter som handlar med den här typen av alkohol regelbundet granskas och bedöms av ett ackrediterat organ. Kontrollerna innebär bland annat att ett ackrediterat organ ska bedöma att teknisk sprit inte kan hamna på avvägar, exempelvis genom att företag inom industrin har en säker hantering av stora cisterner och att all hantering av teknisk sprit är spårbar.
– Tidigare har inte några särskilda krav ställts på företag som granskar att teknisk sprit hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Nu krävs ett ackrediterat organ, säger Magnus Pedersen, utredare på Swedac.

De nya kraven innebär att företag som redan är ackrediterade för ISO/IEC 17020:2012 kan ansöka om att utöka ackrediteringens omfattning till att också gälla Folkhälsomyndighetens nya föreskrift, HSLF-FS 2022:63. Också företag som inte har någon ackreditering sedan tidigare har möjlighet att ansöka om ackreditering för området teknisk sprit.
– Fram till 1 november 2023 finns en övergångsregel som säger att även företag utan ackreditering kan utföra kontroller av hantering av teknisk sprit. Men ett sådant företag måste ha ansökt hos Swedac om att bli ackrediterat innan de kan utföra uppdraget, säger Magnus Pedersen.

Den 31 januari arrangerar Folkhälsomyndigheten ett webbinarium för att informera om den nya föreskriften. Swedac deltar i webbinariet för att berätta om ackrediteringsprocessen och hur en ansökan om att bli ackrediterad går till.
Webbinariet är gratis och anmälan görs via Folkhälsomyndighetens webbplats.

Till ämnesområdet.