Hoppa till innehållet
Nyheter

Tips och råd inför hösten till alla ackrediterade organ

Nu är höstens arbete igång på allvar, både för ackrediterade organ och Swedac. Myndigheten fortsätter att göra bedömningar på distans, i första hand.
Här delar Kristina Hallman, avdelningschef för ackrediteringsverksamheten på Swedac, med sig av tips och insikter inför hösten.

Tips och råd inför hösten till alla ackrediterade organ

Hur har ackrediteringsverksamheten på Swedac startat hösten, rent konkret?
– Vår verksamhet är ganska kontinuerlig, men det är klart, under sommaren går aktiviteten ned. Hösten har startat som våren avslutades. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och arbetar i första hand på distans, det gäller även bedömningar. Vi fortsätter med det arbetssättet under överskådlig framtid.

Vilka är era viktigaste lärdomar från våren?
– Under våren har vi gjort erfarenheten att det finns en flexibilitet i systemet, trots att vi har väldigt tydliga regler för vår verksamhet. Vi har hittills gjort 370 bedömningar på distans och vi har gjort många nyttiga erfarenheter. Det mest positiva är att vi har tillräckligt med flexibilitet för att klara den här typen av oväntade situationer, och samtidigt hålla oss inom de ramar som krävs. Vi kommer definitivt att använda erfarenheterna till att driva vår framtida utveckling.

Kristina Hallman
Kristina Hallman, avdelningschef för ackrediteringsverksamheten på Swedac.

Upplever du att ni ligger i fas vad gäller bedömningar? Ingen stor bedömnings-skuld?
– På en övergripande nivå är min bedömning att vi ligger i fas, även om det finns variationer beroende på område. I vissa fall ligger vi före tidplanen där vi har kunnat göra distansbedömningar. I andra fall har vi fått skjuta på vissa moment, inte minst vissa bevittningar. I ytterligare några fall har vi gjort platsbedömningar, när en sådan har varit avgörande för verksamheten. Under hösten kan vi säkert hamna i lägen när vi gör fler platsbedömningar. Vi gör riskbedömningar från fall till fall.

Hur upplever du, som har ett helikopterperspektiv, att ackrediterade verksamheter har haft det under den här perioden?
Min uppfattning är att ackrediterade organ har klarat att hantera situationen väl. Det har självklart varit tufft för vissa och krävt stor anpassning och förändring, men överlag är bilden positiv. Swedac har hittills inte sett någon trend att många återkallar sina ackrediteringar. Ett annat styrkebesked är att de ackrediterade organ som har en flexibel omfattning på sin ackreditering har kunnat använda sig av den inbyggda möjligheten till anpassning. I kombination med att ackrediterade organ har haft kompetens för att hantera nya behov som uppkommit i samband med pandemin har man kunnat hantera situationen utan att behöva ansöka om utökning av sin ackreditering.

Finns något särskilt som ackrediterade organ bör tänka på i höst, som du ser det?
– Omvärldsbevakningen är viktigare än någonsin. Fortsätt exempelvis att följa med i riktlinjer från Swedac och andra kravställare. Reagera och anpassa er verksamhet, om så krävs.

Hur blir hösten för Swedac?
– Vi arbetar vidare med stort engagemang. Vi gör färre resor, vilket sparar tid, men den tiden investeras istället i planeringsarbete. Ett sådant här extremt läge leder till stora ansträngningar, men också ett stort engagemang i att lösa ett viktigt samhällsuppdrag på ett fortsatt bra sätt.

– När Swedac fattar beslut att inte ha restriktioner längre, senare under året eller nästa år, så förbereder vi för en övergångsfas på cirka tre månader för att kunna hantera planeringarna på ett kontrollerat sätt.