Hoppa till innehållet
Nyheter

Trender på agendan när rådet möttes igen

Säkra produkter och utmaningar som följer av den ökade e-handeln var några av de frågor som präglade arbetet när Marknadskontrollrådet träffades nyligen.

Trender på agendan när rådet möttes igen

Det är 18 svenska myndigheter som ingår i Marknadskontrollrådet. Utifrån varje myndighets ansvarsområde arbetar respektive myndighet för att kontrollera att den svenska marknaden nås av säkra produkter. Ett uppdrag som numera präglas mycket av att hantera att svenska konsumenter handlar allt mer online och från alla delar av världen.
Något som var tydligt när rådet träffades i Stockholm nyligen.
Diskussionerna sträckte sig från förslaget till ny produktsäkerhetsförordning som just nu bearbetas på EU-nivå till samtal om hur tillsyn av produkter som snart är aktuella i handeln, exempelvis luftkonditioneringsanläggningar, kan samordnas.

Swedac har samordningsansvaret för rådet och ser bland annat till att rådet träffas i regelbundna arbetsmöten. Under pandemin har alla möten varit digitala men nu möttes rådet i ett arbetsmöte i Stockholm. Drygt 40 personer, från rådets alla myndigheter samt näringslivs- och konsumentorganisationer, var på plats.
– Vi har arbetat precis som vanligt under pandemin men att mötas så här många på en och samma plats känns ändå lite som en nystart och väldigt inspirerande och givande, säger Viktoria Lindberg Martinell och får medhåll av Sanela Putnik och Robin Lundgren, alla utredare på Swedac.

Mötet sträckte sig över två dagar och vid sidan av megatrenden digital handel handlade den första mötesdagen också om de frågor som är aktuella för marknadskontroll på EU-nivå. Marknadskontrollen ska samordnas inom EU på ett mer kraftfullt sätt framöver. Marknadskontrollmyndigheterna har arbetat fram ett förslag till nationell strategi för Sverige som just nu behandlas inom Regeringskansliet inför beslut av regeringen.

Regeringskansliet deltog också i mötet. Deras information till marknadskontroll-myndigheterna rörde aktuella frågor för den inre marknaden, svenska anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning och om ett nytt förslag till EU-förordning om allmän produktsäkerhet.