Hoppa till innehållet
Nyheter

Vad väntar oss 2021?

Digitala möten, hemarbete och samtal om smittorisk. Ett udda år är till ända. Vad tar vi med oss in i 2021? Vad blev trots utmaningarna bra?
Tre ansvariga för varsitt område på myndigheten Swedac spanar in i framtiden.

Vad väntar oss 2021?
Porträtt av Kristina Hallman
Kristina Hallman, avdelningschef avdelningen för ackreditering, Swedac.

Kristina Hallman, avdelningschef avdelningen för ackreditering.

Vilken förändring från detta udda år vill ni ta med er in i 2021?
— Erfarenheten att det finns en fantastisk vilja och flexibilitet hos medarbetare, kunder, externa bedömare och ackrediterade organ – att göra det bästa i en svår situation. En tillförsikt inför framtida utmaningar. Vi kommer fram till nya arbetssätt när det krävs. Sen gäller det såklart att hitta balansen mellan fysiska och digitala möten och se över vilken typ av bedömningar och kunder som bäst lämpar sig för vad.

Vad blir viktigast för ditt område?
— Vi måste vara lyhörda för vad som händer när samhället gasar på igen, vilka nya behov av ackrediteringar kan uppstå, vilka utökningar av befintliga. Vi behöver kunna korta handläggningstider och vara snabba.

— För oss är det också viktigt att följa vad som händer internationellt i spåren av brexit och pandemi.

Vad hoppas du på?
— Att vi får vara friska och att 2021 blir det år då vi landar in i ett nytt normalläge och med en bibehållen hög flexibilitet. Jag tror till exempel att vårt förhållningssätt till kontoret kommer att förändras och hoppas att vi uppnår en bra balans mellan arbete på distans och det fysiska mötet.

Bild på Mikael Schmidt
Mikael Schmidt, avdelningschef avdelningen reglerad mätteknik, Swedac.

Mikael Schmidt, avdelningschef avdelningen reglerad mätteknik

Vilken förändring från detta udda år vill ni ta med er in i 2021?
— Jag hoppas att 2020 är just ett udda år och att 2021 innebär en viss återgång. Vi ska fortsätta att ta vara på möjligheten som digitaliseringen ger och samtidigt vara vaksamma på balansen mellan effektivitet, både tids-och miljömässigt, och kvalitet. Vad går förlorat när man inte möts i det fysiska rummet? Vi kommer också att jobba mer flexibelt, att arbeta hemifrån blir helt okej framöver.

Vad blir viktigast för ditt område?
— Vi behöver hitta den positiva energin i förändringen. Mycket kraft har gått åt till hur vi ska göra saker istället och nu behöver vi sätta spelplanen för hur vi ska jobba. Vi ska också beta av en del av de tillsyner som blivit inställda eller uppskjutna i år eftersom det är svårt att exempelvis kontrollera vågar i matbutiker utan att bidra till ökad smittorisk.

Vad hoppas du på?
— Att vi i vår verksamhet kan börja träffas igen. Vi är fortfarande i en uppbyggnadsfas och det bygget mår bra av att mötas, det händer mycket i samtalen när vi fikar ihop som är svårt att skapa online. Jag hoppas också att vi börjar kunna bli mer utåtriktade och delta i olika typer av möten och evenemang.

Porträtt av Anette Arveståhl
Anette Arveståhl, avdelningschef juridik och handelsfrågor, Swedac.

Anette Arveståhl, avdelningschef juridik och handelsfrågor 

Vilken förändring från detta udda år vill ni ta med er in i 2021?
— De goda sidorna av vad digitaliseringen inneburit. Som till exempel att Swedac planerat för ett seminarium på plats i Borås, som istället blev digitalt och fick 250 deltagare från 40 länder. Ibland behöver vi träffas men vi kommer i fortsättningen mer aktivt välja den bästa formen för ett möte beroende på innehåll och deltagare. Vi ser även ökade möjligheter att arbeta hemma även efter pandemin. En större flexibilitet alltså.

Vad blir viktigast för ditt område?
 En fråga som just min avdelning är särskilt inblandad i är den nya Marknadskontrollförordningen som träder i kraft under året. Där kommer vi att arbeta tillsammans med myndigheterna inom Marknadskontrollrådet och företrädare för konsument- och näringslivsorganisationer med olika frågor som aktualiseras i samband med det.

Vad hoppas du på?
— Att vi ska fortsätta må bra. Inte bara slippa covid, utan må bra i den speciella situation vi nu är i och som påverkar oss alla. Men den stora förhoppningen är såklart att vändningen snart är här så att vi kan börja träffas igen. Att den här situationen trots allt fungerar så väl som den gör är ju för att vi vet att det inte är för evigt.