Hoppa till innehållet
Nyheter

Vägen mot målet – så går det till när ett företag blir ackrediterat

För första gången har ett företag blivit ackrediterat enligt ISO/IEC 17029. Hur går det till när Swedac bedömer den som vill skaffa sig möjlighet att bedöma? Följ med på fältbesök!

Vägen mot målet – så går det till när ett företag blir ackrediterat

När alla är på plats i mötesrummet presenterar sig var och en lite kort. Kaarlo Book, bedömningsledare, Swedac, säger det på en gång;
— Om ni tycker att min kollega och jag verkar tråkiga är det bara för att vi som oberoende ackrediteringsorgan ska vara neutrala. Vi ska bara titta, lyssna – ja observera vad vi ser, säger han.

Magnus Pedersen,bedömningsledare, Swedac och Kaarlo Book, bedömningsledare, Swedac

Vi är hos förpackningsföretaget aPak i Mölndal. De har ansökt om den nya möjligheten att få sitt hållbarhetsarbete verifierat enligt egendeklarationen i SIS/TS 2 som bygger på ISO 26000. Verify Agency heter företaget som satsar på att bli först i Sverige med att erbjuda den verifieringsmöjligheten under ackreditering enligt ISO/IEC 17029. Och Swedacs uppgift är att avgöra ifall de uppfyller kraven för att bli ackrediterade.

Försommardagen hos aPak har föregåtts av ett gediget arbete från alla parter. Apak har svarat på de 50 frågor som utgör egendeklarationen och plockat fram dokumenten som stärker hur de arbetar med hållbarhet. Verify Agency har nogsamt gått igenom svaren, analyserat hållbarhetsrapport och code of conduct och utifrån det formulerat kompletterande frågor.
— När vi väl möts är det mesta av jobbet gjort, säger Johanna Richardsson, Verify Agency. Då är det den roligaste biten kvar, att möta människorna, få se deras kontor och lager och på plats få inblick i deras verksamhet. Jag gillar rollen som lead auditor.
Det är så personen kallas som ansvarar för besöket på plats, eller ansvarig auditör på svenska.

En man och tre kvinnor står uppradade inne på ett lager
Från vänster: Joel Lindgren – vice vd på aPak, Eva Vati – vd på Verify Agency, Evelina Lindgren – vd på aPak, Johanna Richardsson – Lead audior på Verify Agency.

Swedacs roll samma dag är alltså att ha ögonen på hur Johanna Richardsson går till väga för att försäkra sig om att hållbarhetsarbetet sker i enlighet med aPaks egendeklaration.
— Vi kallar det fältbesök eller observation av praktiskt arbete, där vi lyssnar och ser till att de följer rutiner och regelverk men utan att lägga oss i bedömningen, säger Kaarlo Book.

Också för Swedac är besöket hos aPak den sista beståndsdelen i utvärderingen av Verify Agency. Innan dess har den inneburit både genomgång av dokument och bedömning på plats hos företagets kontor i skånska Bjärred.
Kaarlo Book, Swedac:
— Där försäkrar vi oss om att de har alla processer, rutiner och instruktioner på plats och att de tillämpar sina kunskaper rätt enligt kraven vi bedömer mot.

Efter en genomgång i konferensrummet får vi varselvästar och skyddsskor inför rundturen på intilliggande lagret. Företagets vd Evelina Lindgren tar täten.
Där inne reser sig rad efter rad av tolv meter höga lagerhyllor. Här lagerhålls alla typer av förpackningar och emballage som väntar på att skickas till sin respektive beställare.
— Ytan för lager har nyligen byggts ut med 50 procent, samtidigt som elförbrukningen minskat med 80 procent, tack vare tilläggsisolerat tak, smart led-belysning och tydligare styrning av all ventilation, berättar hon.

Lagerhyllor, personer iklädda varselväst syns uppifrån inne på lager

Evelina är barnbarn till aPaks grundare och både hon och hennes bror, vice vd Joel Lindgren, är uppvuxna med frågor om hur man på bästa sätt löser förpackningsutmaningar. Vare sig det gäller olackerade bildelar som ska transporteras över Atlanten utan att rosta eller barnstrumpor som ska skickas till kunder runt om i Sverige. För två år sedan gick företagsledningen en utbildning om de utmaningar världen står inför när det gäller hållbarhetsfrågor.
— Redan innan utbildningen hade vi stort fokus på dessa frågor men där och då förstod vi hur mycket mer vi var tvungna att göra, hur mycket snabbare omställningen måste ske, säger Evelina.

Företaget aPak har sedan dess växlat upp rejält inom varenda del av verksamheten. Just för att det är en fråga som berör alla har man valt bort att ha en specifik hållbarhetsansvarig.
— Istället är det någonting som var och en av våra 65 medarbetare måste ha med sig och vi har redan kommit en bit på vägen i att förändra vårt sätt att tänka, säger Evelina Lindgren.

När hon och resten av ledningsgruppen fick reda på att det gick att få sin egendeklaration verifierad tyckte de att det lät som en bra grej.
— Vi vill driva utveckling och inspirera andra till att ta de här besluten runt hållbarhet. Vi är starka motståndare till greenwashing och då känns det extra värdefullt att visa att en extern part har verifierat att det vi säger är sant.
— Att verifiera oss, som första företag i Sverige dessutom, känns som en bra avslutning på början; att knyta ihop säcken och ta avstamp i vårt fortsatta arbete, säger Evelina Lindgren.

Johanna Richardsson - Lead audior på Verify Agency
Johanna Richardsson – Lead audior på Verify Agency

Dagens sista moment är ett par intervjuer, där Johanna Richardsson ställer några kvarvarande frågor till andra funktioner inom aPak, som säljchef och inköpare. Efter ett formellt avslutningsmöte där Verify Agency redogjorde för resultatet av dagens arbete skiljs parterna åt för att på vardera håll väga samman sina bedömningar av dagens besök och av sedan tidigare gjorda undersökningar.

I och med att Swedac var nöjda med hur Verify Agency genomförde arbetet på plats hos aPak och det inte fanns några icke åtgärdade avvikelser från bedömningen som helhet kunde Swedac efter någon vecka meddela sitt beslut; Verify Agency blir Sveriges första ackrediterade aktör för ISO/IEC17029.

Johanna Richardsson;
— Otroligt roligt! Det har varit mycket förarbete. Att vi nu fick ackreditering är en bekräftelse på att vår affärsidé håller, att vi nu kör på den! Det är också en fin möjlighet att få säga till omvärlden att det här är den nivån vi vill ha. Så här gör vi i Sverige.
— Jag tycker det är roligt utifrån flera perspektiv; det handlar både om att hjälpa aPak att stärka sin konkurrenskraft och att hjälpa världen och vara delaktig i att uppnå FN:s klimatmål. Att på det här sättet vara med och knuffa företagen till en positiv påverkan, säger Johanna.

Förpackningar uppställda på en hylla
Intresset för att få sin egendeklaration verifierad av ett ackrediterat verifieringsorgan är stort och flera företag är redan igång med verifieringsprocessen. Verifieringsorgan som ackrediterats av Swedac granskas på nytt efter sex månader och därefter varje år i fyra. Normalt ändras tillsynsintervallen därefter till 16 månader.