Hoppa till innehållet
Nyheter

Världsmetrologidagen – värd att fira

Den 20 maj firas Världsmetrologidagen i ett femtiotal länder för att uppmärksamma att så många länder kommit överens om att använda sig av ett gemensamt mätsystem.

Världsmetrologidagen – värd att fira

En meter hade inte varit en meter utan den internationella överenskommelsen i Paris 1875, då 17 länder för första gången formaliserade ett samarbete och kom överens om att använda metersystemet.

Paris har kvar sin position som mätsystemens centrum, då den internationella mätorganisationen OIML har sitt säte där. Även den internationella kilogramprototypen förvaras bakom lås och bom i Paris: Mätansvariga myndigheter från alla länder träffas regelbundet på den internationella byrån för mått och vikt BIPM, för att kontrollväga sina riks-kilovikter så att alla ska ha korrekt jämförelsematerial.

Olika långa tum
Före metersystemets inträde fanns många olika slags måttstockar, även samma måttenhet, en tum till exempel, kunde vara olika lång i olika länder.
När det internationella samarbetet började kunde det uppstå förvirring.

– Det sägs att regalskeppet Vasa kan ha gått under på grund av en sådan sammanblandning. Man hade arbetskraft från bland annat Holland för skeppsbygget och alla hade olika definition på längdmåtten. Vem vet, något kan ha blivit feldimensionerat, säger Magnus Danielsson som är avdelningschef för reglerad mätteknik på Swedac.

Swedac är myndigheten i Sverige som skriver regler och utövar tillsyn över de mätinstrument som används i handeln.

Det är alltså Swedac som genom sin tillsyn ser till att butiksvågarna väger rätt, att man får rätt mängd bensin från bensinpumpen och att du inte betalar för mer el än du faktiskt förbrukat.

Här i landet infördes metersystemet officiellt genom en kunglig förordning 1878 med en tioårig övergångsperiod. De gamla måtten, som aln och fot, var tillåtna fram till ingången av år 1889.

Mätsamverkan viktig för internationellt utbyte
Några av de gamla måtten håller sig till viss del kvar. Storleken på TV och datorskärmar brukar anges i tum, vilket dessutom är mättekniskt felaktigt, då en svensk tum är något mindre än en “inch”, som avses i annonserna.

Samverkan kring mätsystemen är grunden för det internationella utbytet med både produktion och handel, menar Magnus Danielsson:
– Det återstår lite innan världen är helt harmoniserad. USA, Burma och Liberia använder ännu inte metersystemet och England har kvar sina miles, men snart nog är vi där.

Världsmetrologidagen 20 maj högtidlighålls i flera länder, i Paris har dagen temat “mätinstrument i en dynamisk värld” och här i Sverige har Strålsäkerhetsmyndigheten öppet hus.