Hoppa till innehållet
Nyheter

Webinar om kvalitetsverktyg i kommunal vård och omsorg

Inspirerande exempel, utblickar till andra samhällssektorer och inspel från vårdföretagen – det är några av ingredienserna i ett färskt webinar hos Swedac. Temat kretsar runt hur kommunal vård och omsorg kan använda standarder och ackreditering som verktyg för att säkra kvalitet.

Webinar om kvalitetsverktyg i kommunal vård och omsorg

Under rubriken ”Säkra kommunal vård och omsorg med verktygen ni redan använder” bjöds ett stort antal chefer i kommunal sektor in till webinar.
– Coronapandemin kommer att påverka offentlig verksamhet under lång tid framöver. På Swedac för vi löpande resonemang om hur de verktyg för kvalitetssäkring som myndigheten erbjuder kan skapa ännu mer samhällsnytta, inte minst nu. Vi hoppas kunna inspirera men också få feedback och fler insikter i kommunernas behov, säger Magnus Pedersen, utredare på Swedac och en av dem som håller en presentation under webinaret.

Landshövdingen i Västra Götaland och Swedacs generaldirektör har varsin punkt i programmet, liksom kvalitetschefen i Sigtuna kommun och kommunchefen i Kungsbacka. Branschorganisationen Svenska Vård och ADDA, som stöttar kommuner vid upphandling, deltar också.
– Alla talare bidrar med sitt unika perspektiv och vi tror att mixen är givande för den som arbetar inom kommunen. Sedan tror jag att kvalitetschefen i Sigtuna kan inspirera extra eftersom äldrevården i den kommunen har gått igenom en intressant utvecklingsresa och helt lyckats undvika covid-19 på ett av sina boenden, säger Magnus Pedersen.

Programpunkter från webinaret

Välkomna – Därför vill vi inspirera till kvalitet
Swedacs moderatorer Peter Kronvall och Anna Werner.
Dagens program och tankarna bakom presenteras.

Tillit och samverkan – det tar vi med oss från pandemiarbetet
Landshövdingen för Västra Götaland, Anders Danielsson.
Under pandemin har vikten av samarbete mellan alla parter blivit tydligare. Landshövdingen och länsstyrelsen har krissamordningsansvaret. Hur bibehåller vi tilliten till det gemensamma och till varandra i en kris – och efter den? Och hur ska vi fortsätta samverka för bättre kvalitet.

Det offentligas del i kvalitetsinfrastrukturen
Swedacs generaldirektör Ulf Hammarström.
Nyligen kom Riksrevisionen med en rapport om hur avregleringen av fordonsbesiktningen för 10 år sedan hanterats. Den fann att statens kontroll fungerade. Människor är verkligen inte bilar – det offentliga har olika verktyg att tillgå när det kommer till tillstånd och tillsyn. Men för att stärka den totala samhällsnyttan kan vi alla inspireras av de olika sätten att uppnå kvalitet.

Sigtuna certifierade äldrevård – noll covid-fall hittills på första certifierade demensenheten
Sigtunas kvalitetschef Lena Bjuhr Erngren
Sigtuna kommuns kvalitetschef Lena Bjuhr Erngren berättar om arbetet med att använda SS 872500 i verksamheten. Varför gjordes det? Vilken nytta har det gett? Hur har det påverkat brukarna? Har det funnits utmaningar? Vilka resultat går att se?

Ni använder redan ackreditering och standarder för annat – med framgång
Swedacs utredare Magnus Pedersen
Vi reder ut certifiering och ackreditering och hur de verktygen lämpar sig för olika verksamheter inom det offentliga. Detta är nämligen redan vanliga inslag i många delar.

Två olika perspektiv på upphandling
A: Svenska Vård:  ”Branschen välkomnar tydliga krav på HVB-hem”
Patrik Ulander, Styrelseledamot i Svenska Vård och ordförande i SIS kommitté för standarder inom social omsorg, berättar att seriösa företag inte räds krav och styrning. Det gynnar nämligen både brukarna och dem själva.
B: ADDA Inköpscentral– Så kan standarder förenkla i upphandling
Frida Skårner är kategoriansvarig Sociala tjänster, på ADDA Inköpscentral (tidigare SKL Kommentus Inköpscentral). Nationella ramavtal inom sociala tjänster underlättar för kommuner i upphandling och uppföljning och bidrar till ett effektivt nyttjande av våra gemensamma resurser. Hur använder ADDA Inköpscentral standarder i dag i avtalen och hur ser de på utvecklingen framåt?

Öppet sinne för nya lösningar
Kungsbackas kommundirektör Malin Aronsson
Samlar intrycken från de föregående talarna och talar om hur viktigt det kommer vara att hitta nya lösningar inför de utmaningar som väntar. Hur kommunal sektor kan fortsätta att utveckla arbetet med styrning och uppföljning och samtidigt utveckla formerna för tillitsbaserat ledarskap.