Hoppa till innehållet
Nyheter

4 sätt att tänka på vägen mot ackreditering

Swedac vore inte till mycket nytta utan kunderna som anlitar myndigheten. För det mesta går det utmärkt. Många är vana och har genomgått flera ackrediteringsprocesser. Men alla måste börja någonstans, och den som inte varit inblandad i ackrediteringar tidigare kan vara hjälpt av dessa ord på vägen.

4 sätt att tänka på vägen mot ackreditering

1: Förstå varför det är viktigt

Ackreditering, certifiering, validering, legitimering, verifiering… Det finns många ord som låter likadant. Och det är inte självklart för alla vad de betyder.

Swedac sysslar primärt med ackreditering. Ackreditering innebär att företaget har bedömts ha kompetens, system och rutiner för att utföra vissa bestämda uppgifter inom provning, kontroll, verifiering eller certifiering.

– Ackrediteringens roll är välbekant för våra återkommande kunder. Men generellt i samhället och för dem som kommer i kontakt med oss för första gången brukar jag börja med att berätta om vad vi gör och varför, säger Karolina Magnusson Stenmark som jobbar med ackreditering för certifiering av ledningssystem.

Vill du läsa mer om ackrediteringens roll klicka här.

2: Var ute i god tid                  

En ackrediteringsprocess är inte något som hastas igenom. Det ska bli rätt och det tar den tid som krävs. Var därför gärna ute i god tid om möjligt och använd tiden för att bli insatt i de krav som ställs.

Tidsaspekten handlar också om att Swedac ska kunna jobba på ett hållbart sätt.

– I normalfallet åker vi alltid ut och besöker, och då vill man ju gärna ha en bra reseplanering så att man kan besöka flera kontrollorgan på samma gång, säger Peter Nyberg som jobbar som bedömningsledare på fordonsenheten.

3: Förstå att man behöver ha koll

Den som för första gången ställs inför de dokument som krävs för en ackrediteringsprocess kan säkert känna att det är svåröverblickbart. Viktigt då är att förstå att en av grunderna för en ackreditering är just att ha koll på de krav som ställs.

– I vissa fall går de olika kraven också in i varandra. Men ska man bli ackrediterad gäller det att förstå kraven. Det är också viktigt att man tänker igenom kraven utifrån sin egen situation – ”vad betyder det här kravet i just min verksamhet?”, säger Karolina Magnusson Stenmark.

– Jag kan verkligen förstå den till exempel lilla verkstaden som ser dokumenten och har svårt att se skogen för alla träd. Men här är vi ganska fyrkantiga – vi som myndighet får inte säga hur man ska göra, men får förklara bakgrunden till kraven. Vi är där för att bekräfta kompetensen. Om någon har frågor brukar vi hänvisa till swedac.se och respektive ämnesområde.­

4: Var inte rädd för att det upptäcks avvikelser

Swedacs uppgift är att ackreditera. De som uppfyller kraven ska kunna visa upp det. I en ackrediteringsprocess kan det därför upptäckas avvikelser mot kraven. Men detta är inte något att frukta i sig.

– På Scania säger man ”älska avvikelserna”. För att uppmärksamma avvikelser är ett sätt att bli bättre, säger Peter Nyberg. Sen märker man ibland att det finns de som har varit rädda för oss. Men det har blivit mycket bättre de senaste 15 åren, och de syns i kundundersökningar också.

– Min ambition är att vi ska granska att ackrediteringskraven uppfylls i dialog med kunderna, säger Karolina Magnusson Stenmark.