Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Cisterner

Den som har en cistern ansvarar för att cisternen inte påverkar miljön, exempelvis genom läckage.

Cisterner

Det finns många olika slags cisterner i Sverige, exempelvis villacisterner, gårdscisterner eller lösa behållare.

Cisterner och oljetankar som innehåller brandfarliga vätskor ska besiktas regelbundet. Swedac ackrediterar de kontrollorganisationer som ska utföra besiktningen. Bedömning vid ackreditering av kontrollorgan för cisterner och oljetankar sker mot standarden SS-EN ISO/IEC 17020.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket och Arbetsmiljöverket är föreskrivande myndigheter.

Bidrar till FN:s globala mål

Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla.