Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Cisterner

Den som har en cistern ansvarar för att cisternen inte påverkar miljön, exempelvis genom läckage.

Cisterner

Det finns många olika slags cisterner i Sverige, exempelvis villacisterner, gårdscisterner eller lösa behållare.

Cisterner och oljetankar som innehåller brandfarliga vätskor ska kontrolleras regelbundet. Swedac ackrediterar de kontrollorganisationer som ska utföra kontrollen. Bedömning vid ackreditering av kontrollorgan för cisterner och oljetankar sker mot standarden SS-EN ISO/IEC 17020.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket och Arbetsmiljöverket är föreskrivande myndigheter.

För cisterner i vattenskyddsområden finns särskilda krav – mer information finns under ämnesområdet Sekundärt skydd.

Bidrar till FN:s globala mål

Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla.