Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Enskilt godkännande

Nya fordon som ska ut på marknaden och som inte omfattas av ett typgodkännande måste omfattas av ett enskilt godkännande. Transportstyrelsen fattar beslut om enskilt godkännande efter att ett fordon godkänts vid en provning.

Enskilt godkännande ska tillämpas för EU-motorfordon, vilket betyder följande fordonskategorier:

  • personbilar
  • lastbilar
  • bussar
  • tillhörande registreringspliktiga släpvagnar.

Swedac ackrediterar de organ som utför provning för enskilt godkännande. Ackrediteringen sker mot ISO/IEC 17020:2012 samt Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2010:4, som även innefattar kompetenskrav på berörda tekniker.