Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Enskilt godkännande

Nya fordon som ska ut på marknaden och som inte omfattas av ett typgodkännande måste omfattas av ett enskilt godkännande. Transportstyrelsen fattar beslut om enskilt godkännande efter att ett fordon godkänts vid en provning.

Enskilt godkännande ska tillämpas för EU-motorfordon, vilket betyder följande fordonskategorier:

  • personbilar
  • lastbilar
  • bussar
  • tillhörande registreringspliktiga släpvagnar.

Swedac ackrediterar de organ som utför provning för enskilt godkännande. Ackrediteringen sker mot ISO/IEC 17020:2012 samt Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2010:4, som även innefattar kompetenskrav på berörda tekniker.

Guide close

Här finns de dokument som behövs för en ackreditering

De dokument som Swedac tagit fram är länkade.

Övriga dokument går att hitta hos andra källor.

Se hur kraven stämmer på er verksamhet

Vid en bedömning kontrolleras att de specificerade kraven är uppfyllda.

Sätt dig in i kraven och vägledning och tänk efter hur de ska tas ut i din verksamhet.