Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Förpackningar

Det finns regler för hur förpackningar ska märkas.

Swedac meddelar föreskrifter om hur mycket volym eller vikt som får avvika från innehållsdeklarationen och kontrollerar så att märkningen är korrekt.

Livsmedelsverket och kommunerna är tillsynsmyndigheter för färdigförpackade livsmedel. Swedac är tillsynsmyndighet för företag som förpackar andra varor än livsmedel.

Ett företag som valt att e-märka förpackningen får göra det under förutsättning att ett certifieringsorgan för produkter bedömer företagets system för statistisk stickprovskontroll (företagets system för att säkerställa mängden hos e-märkta färdigförpackningar). Certifieringsorganet är en privat aktör som är kompetensbedömd genom ackreditering.

Krav på tillverkare och importörer

Swedac har utfärdat föreskrifter om färdigförpackningar:

  • STAFS 2017:1 Swedacs föreskrifter om färdigförpackade varor.

I föreskrifterna finns regler om hur stora avvikelser som tillåts för en färdigförpackad vara och vad som gäller för hela partier av förpackningar samt krav på att vissa varor bara får säljas i den mängd som angivits på förpackningen. Föreskrifterna bygger delvis på direktiv från EU, direktiv 2007/45/EG och 76/211/EEG.

Regler om e-märkning är ett frivilligt system. För att förpackningar ska få e-märkas måste ett certifieringsorgan för produkter bedöma företagets system för statistisk stickprovskontroll (företagets system för att säkerställa mängden hos e-märkta färdigförpackningar).