Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Förpackningar

För att säkerställa mängden i en förpackning kan ackrediterade certifieringsorgan användas.

Det finns regler för hur förpackningar ska märkas.

Ett företag som valt att e-märka förpackningen får göra det under förutsättning att ett ackrediterat certifieringsorgan för produkter bedömer företagets system för statistisk stickprovskontroll (företagets system för att säkerställa mängden hos e-märkta färdigförpackningar).