Fordonsbesiktning

Företag som arbetar med fordonsbesiktning måste vara ackrediterade av Swedac.

Fordonsbesiktning

Lista besiktningsstationer
Lista bilverkstäder

Kravet på ackreditering gäller alla typer av besiktningar, det vill säga kontrollbesiktning, registreringsbesiktning, lämplighetsbesiktning och mopedbesiktning. Förutom krav på rätt kompetens, ställs det också krav på oberoende. Den som vill besikta fordon får till exempel inte sälja eller reparera bilar. Ledningspersonal måste vara ostraffad och företaget ska ha gott anseende. Besiktningsteknikerna ska vara certifierade för sin uppgift, läs mer om personcertifiering här.

Swedacs roll är att ackreditera besiktningsföretag och certifieringsorgan som certifierar besiktningstekniker. Genom ackreditering säkras kompetens hos teknikerna såväl som företagets utrustning.

Transportstyrelsen är föreskrivande myndighet.

Information till företag som vill utföra fordonsbesiktning

När ett företag ansöker om ackreditering kontrollerar Swedac bland annat:

 • att företaget har teknisk utrustning och kompetens för ändamålet
 • att företaget har kvalitetssystem som uppfyller gällande krav
 • att företaget är registrerat i Sverige
 • att företaget betalar skatt
 • att ingen i företagsledningen är dömd för grov brottslighet
 • att företaget inte står i något beroendeförhållande till en bilverkstad.

I ansökan ska också stå vilken eller vilka kategorier av fordon som företaget vill besiktiga – enbart lätta fordon, enbart tunga fordon eller traktorer och motorredskap. Det går även att ansöka för en kombination av kategorierna. Ansökan ska också innehålla vilket eller vilka län som företaget ska vara verksamma i.

Acceptanskriterier eller specificerar krav på bedömda objekt/system/personer
 • TSFS 2010:78, Transportstyrelsens föreskrifter om teknisk kontrollutrustning hos besiktningsorgan
 • TSFS 2010:87, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning
 • TSFS 2017:53, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för besiktningstekniker samt polisman och bilinspektör
 • TSFS 2017:54, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning
Krav för ackreditering
 • SFS 2002:574, Fordonslagen
 • SFS 2009:211, Fordonsförordningen
 • SS-EN ISO/IEC 17020:2012, Bedömning av överensstämmelse – Krav på verksamhet inom olika typer av kontrollorgan
 • STAFS 2011:18, Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av kontrollorgan
 • STAFS 2015:8, Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
 • TSFS 2010:78, Transportstyrelsens föreskrifter om teknisk kontrollutrustning hos besiktningsorgan
 • TSFS 2010:87, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning
 • TSFS 2017:53, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för besiktningstekniker samt polisman och bilinspektör
 • TSFS 2017:54, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning
Lagstiftning eller annat regelverk som ställer krav på ackreditering
 • SFS 2002:574, Fordonslagen
Metoder för bedömning av överensstämmelse
 • TSFS 2010:87, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning
 • TSFS 2017:53, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för besiktningstekniker samt polisman och bilinspektör
 • TSFS 2017:54, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning
Vägledning för uppfyllande av ackrediteringskrav