Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Motorfordon och släpvagnar, besiktning

Företag som arbetar med fordonsbesiktning måste vara ackrediterade av Swedac.

Motorfordon och släpvagnar, besiktning

Lista besiktningsstationer
Lista bilverkstäder

Kravet på ackreditering gäller alla typer av besiktningar, det vill säga kontrollbesiktning, registreringsbesiktning, lämplighetsbesiktning och mopedbesiktning. Förutom krav på rätt kompetens, ställs det också krav på oberoende. Den som vill besikta fordon får till exempel inte sälja eller reparera bilar. Ledningspersonal måste vara ostraffad och företaget ska ha gott anseende. Besiktningsteknikerna ska vara certifierade för sin uppgift, läs mer om personcertifiering här.

Swedacs roll är att ackreditera besiktningsföretag och certifieringsorgan som certifierar besiktningstekniker. Genom ackreditering säkras kompetens hos teknikerna såväl som företagets utrustning.

Transportstyrelsen är föreskrivande myndighet.

Information till företag som vill utföra fordonsbesiktning

När ett företag ansöker om ackreditering kontrollerar Swedac bland annat:

  • att företaget har teknisk utrustning och kompetens för ändamålet
  • att företaget har kvalitetssystem som uppfyller gällande krav
  • att företaget är registrerat i Sverige
  • att företaget betalar skatt
  • att ingen i företagsledningen är dömd för grov brottslighet
  • att företaget inte står i något beroendeförhållande till en bilverkstad.

I ansökan ska också stå vilken eller vilka kategorier av fordon som företaget vill besiktiga – enbart lätta fordon, enbart tunga fordon eller traktorer och motorredskap. Det går även att ansöka för en kombination av kategorierna. Ansökan ska också innehålla vilket eller vilka län som företaget ska vara verksamma i.