Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Hastighetsregulatorer

Vissa tunga lastbilar och bussar måste av trafiksäkerhetsskäl ha en anordning som begränsar fordonets maxhastighet. En sådan anordning kallas hastighetsregulator.

Hastighetsregulatorer

En hastighetsregulator har som huvuduppgift att reglera bränsletillförseln till motorn för att på så sätt begränsa fordonets hastighet till ett särskilt värde, exempelvis 90 kilometer i timmen. Anordningen kan vara en separat teknisk enhet eller ett system som är integrerat i fordonet.

För att en verkstad ska få rätt att kontrollera installationer och inställningar av denna utrustning krävs att verkstaden är ackrediterad för uppgiften. Från och med 1 november 2017 gäller Transportsstyrelsens föreskrifter TSFS 2017:84. Funktionen ska kontrolleras genom att inställd hastighet uppnås antingen genom simulering av hastighetssignalen eller genom körning. För att klara kontrollen ska hastigheten begränsas av regulatorn. Föreskrifterna ska tillämpas och kontroller utföras när:

  • en hastighetsregulator i ett fordon ska repareras eller har installerats
  • när ett fordon har ändrats så det påverkar regulatorns funktion
  • när W- och K-tal justeras i samband med att en färdskrivare kontrolleras
  • föreskriven plombering har brutits
  • brister avseende hastighetsregulatorn rapporterats från Polismyndigheten.

Riktlinjer för upprättande av kontrollrapport – hastighetsregulator

Information till den som är ackrediterad

Blanketten IB/HR ska användas om en enkel kontroll av regulatorns funktion görs i samband med en färdskrivarkontroll. Om någon annan typ av regulatorkontroll utförs används den ordinarie kontrollrapporten HR.