Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Kapitalförvaltning

ESG4Real är en kravspecifikation för ansvarsfulla investeringar. Den startades 2015 av det LO-ägda Bantorget Förvaltning och holländska fackförbundet FNV.

Kapitalförvaltning

Syftet är att underlätta för kapitalägare att fatta beslut om hur deras kapital ska placeras när det kommer till ESG (Environmental, Social & Governance) och (CSR Corporate Social Responsibility). Enligt ESG4Real-kraven kommer investeringar ske på ett ansvarfullt sätt genom att följa en rad av internationella regler och överenskommelser t. ex genom att exkludera kontroversiella vapentillverkare och barnarbete.

ESG4Real-kraven riktas mot kapitalförvaltare.

Swedac ackrediterar certifieringsorgan för produkter för ESG4Real.