Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Kriminalteknik

Kriminaltekniska undersökningar sker både direkt på brottsplatsen och i laboratorium. Swedac har lång erfarenhet av att ackreditera denna typ av laboratorieanalyser.

Kriminalteknik

Forensiska undersökningar, som kriminaltekniken brukar kallas, innebär klassiska jämförelseanalyser av till exempel fingeravtryck, vapen, kemiska parametrar och dokumentjämförelser. Även det moderna digitala området ingår med datorundersökningar, bild och ljud.

Laboratorieundersökning

Med en allt mer internationell brottslighet behöver polis och rättsväsende kunna samarbeta effektivt över gränserna. För att öka tilltron till andra länders forensiska analyser har EU beslutat om att alla laboratorier som undersöker DNA och fingeravtryck ska vara ackrediterade. För Sveriges del har det inneburit att polisens fingeravtrycksframkallning nu är ackrediterad, liksom identifiering av fingeravtryck.

DNA-spår är ett område där teknikutveckling ständigt ger nya möjligheter att hitta DNA-träffar. Förutom det aktuella ärendet för vilket en analys görs kan man också finna kopplingar till andra grövre brott genom den databasjämförelse som görs.

Analys av droger utförs på olika typer av laboratorier beroende på provets karaktär och frågeställning. Inom ackrediteringen ryms också analyser av misstänkta preparat samt biologiska prover.

Brottsplatsundersökning

Ackreditering av brottsplatsundersökning sker idag bara i begränsad skala. Att undersöka en brottsplats innebär många bedömningar som är svåra att detaljreglera i en arbetsbeskrivning. Swedac har därför valt att ackreditera denna typ av verksamhet som kontrollorgan.

Guide close

Här finns de dokument som behövs för en ackreditering

De dokument som Swedac tagit fram är länkade.

Övriga dokument går att hitta hos andra källor.

Se hur kraven stämmer på er verksamhet

Vid en bedömning kontrolleras att de specificerade kraven är uppfyllda.

Sätt dig in i kraven och vägledning och tänk efter hur de ska tas ut i din verksamhet.