Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Liftar och linbanor

I Sverige bestämmer Boverket vilka regler som gäller för olika typer av skidliftar och linbanor. Undantaget är linbanor som enbart transporterar gods, där Arbetsmiljöverket utformar reglerna.

Liftar och linbanor

Kraven på kontroll av liftar och linbanor gäller innan anordningen tas i bruk och därefter löpande. I Boverkets regler finns information om hur kontroll ska utföras och hur ofta den ska ske. Det är den som äger eller ansvarar för lyftanordningen som ska se till att den kontrolleras. Denna person ska även se till att den senast utfärdade besiktningsskylten finns fastsatt på en väl synlig plats på anordningen. På skylten ska det bland annat stå vem som utfört besiktningen samt när nästa kontroll ska utföras.

Swedac ackrediterar de företag som kontrollerar och besiktar liftar och linbanor. Ackreditering sker mot standarden SS-EN ISO/IEC 17020. I Swedacs ackrediteringsregister finns information om ackrediterade besiktningsorgan.